Om Nøtterøy Bridgeklubb

Spillested : Nøtterøy Videregående skole, kantinen, Rektors vei, Borgheim.  For kart, se nederst på siden!

Tidspunkt : Tirsdag kl. 18:15, møt opp i god tid !

Makkergaranti-ordningen.

Vi fortsetter med makkergaranti-ordningen.

Dvs. at du som kommer uten makker til klubbkveldene våre er garantert å få spille, dersom du er på plass før kl. 18.00.

Dersom det kommer 2 uten makker, så spiller de sammen, og hvis det bare kommer en, stiller makkergarantisten opp.

Nøtterøy BK kretsmestere for lag 2018/19

Per Bryde Sundseth, Knut Kjærnsrød, Odd Frydenberg, Kenneth Syversen, Geir Egil Bergheim (ikke tilstede)

Inntil videre spilles det online på RealBridge!  Hver tirsdag 18:15.

Du må gå inn via klubbens spille-lenke for hver enkelt turnering, denne sendes på mail til medlemmene.


Etter samtale med kommunelegen i Færder og ledelsen på Nøtterøy Videregående, er følgende besluttet:

Det blir ikke bridge i klubbens lokaler inntil videre.

Klubbmestere 2020

 Arvid Wick Lorentsen og Christer Heitun

 

Kategorier