I tirsdagens klubbkveld på Nøtterøy møtte vi en riktig klassiker som Per Bryde Sundseth var den eneste som håndterte på rett måte:

Ø/Ø-V E K
E 10 3
E D 8 4
Kn 10 8 4
D Kn 10 7 3 9 6 4 2
D Kn K 9 7 6
10 7 Kn 9 6 3 2
6 5 3 2 ingen
8 5
8 5 4 2
K 5
E K D 9 7
 

 

Meldingene gikk:

S                         N

1 kl                    1 ru

1 hj                    1 sp

2 kl                    4 NT

5 sp                    5 NT

6 ru                    6 NT

pass

1 spar var fjerde farge, 5 spar viste to ess av fem + trumf dame, og 6 ruter fortalte om kongen i fargen.

Øst spilte ut spar til tieren og kongen, og Per gjorde forberedelser til skvisen ved å dukke en hjerter til knekten.  Spar tilbake, og nå tok Per for hjerter ess før han spilte alle kløverne. På den siste ble Øst skvist i de røde fargene for 12 stikk og en solid topp.

Kategorier