I blant gjør vi bridgespillere ting for å legge feller for motparten, men noen ganger hender det at vi selv faller i den graven vi har gravet. Det skjedde meg i KM par på søndag:

N/Ingen E K 7 5 3 2
K 7 3
8
10 8 5
6 D 10 8 4
E Kn 10 8 5 D 4 2
K Kn 5 7 2
K 7 6 3 E 9 4 2
Kn 9
9 6
E D 10 9 6 4 3
D Kn

Jeg satt Syd, og meldingene gikk:

N                   Ø                         S                     V

1 sp              pass                   2 ru                 2 hj

pass             pass                   3 ru                 pass

pass             3 hj                    pass rundt

Makker spilte ut spar ess og skiftet til ruter til mitt ess og ruter til kongen og stjeling. Makker skiftet til kløver åtte, liten i bordet, nå skulle jeg være «lur» og la damen for å få spilleren til å ta finesse med nieren neste gang( jeg trodde Vest hadde tieren). Ruter knekt ble stjålet, hjerter dame tatt over med esset og makker kom inn på hjerter konge i neste stikk. Nå trodde han naturligvis at spilleren hadde kløver knekt og at løpet var kjørt så han prøvde å legge ned spar konge, men dermed forsvant begge kløvertaperne på spar. 140 ut ga oss minus 6, mens en bet hatt gitt oss like mye pluss og hadde sikret seier i turneringen og NM plass.

Kategorier