I disse dager spilles det landskamp på nettet mellom Norge og Frankrike der alle eliteparene våre er involvert. Kampen spilles over 6 sesjoner mandag – onsdag og torsdag denne uka. En sesjon kl 18 og en kl 21  , hver med 16 spill. Hvis du går inn på NBFs hovedside, finner du en link til kampen . Den første sesjonen i går ble helnorsk der Espen Lindqvist – Boye Brogeland og NIls Kvangraven – Terje Lie tok fullstendig innersvingen på sine mellomeuropeiske motstandere. I to spill fikk den norske spilleføreren tre stikk mer en den franske, her er det første:

Ø(Ø-V Kn
6 4
10 9 8 6 4 2
E K 10 9
K 8 6 5 E 9 4
D E K 10 8 7 5 2
E D 3 Kn 5
D 7 6 4 2 3
D 10 7 3 2
Kn 9 3
K 7
Kn 8 5

Som du ser er det 11 stikk med en enkel ruterfinesse, men den franske spilleføreren gikk helt av skaftet. Etter spar ut til knekten og esset spilte han ruter knekt som ble dekket med kongen og esset, ruter dame og ruter til hjerter ti. Terje Lie i Syd stjal imidlertid over og spilte spar dame som ble dekket med kongen og stjålet. Ikke tillegg ble det en spar- og en kløvertaper og bet. Espen spilte sin single kløver i stikk to, og med tilstrekkelige inntak i bordet fikk han  stjålet god sin femte kløver og 12 stikk!

Her er det andre:

N/N-S 6
K 7 5 4
E K 7 6
K 6 5 2
E 8 5 4 3 7
Kn 10 9 6 3 E 8 2
9 2 Kn 8 5 4
7 E D Kn 10 3
K D Kn 10 9 2
D
D 10 3
9 8 4

Nord åpnet med 1 kløver, og den franske Syd endte i 3 spar som var en bet med to kløverstikk, kløverstjeling og to majoress. Terje Lie fikk hjerter knekt i utspill som fikk løpe til damen, og dermed var det allerede duket for et plusspill. Vest tok den andre sparen og vendte med sin single kløver som gikk til tieren. I stedet for å fortsette fargen , spilte Øst ruter som Terje tok med damen og vevde i seg alle sine spar. Øst fikk pustevansker etter hvert og valgte til slutt å kaste alle kløverne sine. Dermed kunne Terje noe overrasket innkassere to kløverstikk og ess, konge i ruter og totalt hele 11 stikk!

Kategorier