Landskampen mot Frankrike endte til slutt med en knepen seier til Norge, selv om de tapte de to siste av de seks 16-spills seriene. Helgemo – Helness hadde ingen spesielt lykkelig dag, og dette spillet tror jeg kanskje mange av oss ville håndtert bedre:

V/ingen 10 9
2
Kn 10 9 7 5 3
K D 73
E K Kn 5 D 4 2
ingen E D Kn 10 8 5
E 8 4 D 4 2
E 9 8 5 4 2 6
8 7 6 3
K 9 7 6 4 3
K
Kn 10 9 7 5 3

Franskmennene meldte seg som Ø-V opp til 4 hjerter og fikk sine elleve stikk med to hjertertapere. Det norske topparet endte i 4 NT etter at Helgemo som Vest åpnet med 1 kløver, Nord kløv inn med 3 ruter, og Geir gjorde en sleminvitt. Syd hadde nok sett sin makkers sperremeldinger tidligere og startet med spar i stedet for det ganske naturlige ruter konge.  jeg kunne ikke se annet enn at det naturlige måtte være og la sparen gå til håndens dame, for deretter å legge ned hjerter ess og mer hjerter. Sitter hjerter ni høyst fjerde, blir det elleve lette stikk, men nå faller jo ruter konge i stedet, og da er de ti i havn. Tor Helness hadde imidlertid andre planer. Han stakk med bordets spar ess og spilte ruter til dame og konge!, Det var definitivt ikke rett melodi, og det hele endte med fire bet og 12 imp i minus.

Kategorier