Når vi hittil har spilt på nettet, har det gått på BBO som svært mange kjenner og har vært med på, men nå har vi fått en flott, ny mulighet: RealBridge.  Det er like enkelt å spille som BBO, men her kan vi både se og snakke med de andre deltakerne ved bordet. Et skikkelig fremskritt som vi håper mange av dere vil gå inn på etter hvert. Nøtterøy BK kommer til å spille klubbturneringer der hver tirsdag framover kl 18.15, og vi hadde vår første i går, med hele 16 par på startstrek, en fin begynnelse. Vi kommer etter hvert til å kunne legge resultatlisten direkte inn på hjemmesiden, men den funksjonen er ikke opp og går før i neste uke. Seieren i går ble delt mellom IVar Gjerde – Magne Indreitren og Knut og Per. På spill 21 spilte Jon Stensvold og Trond Løfqvist et glimrende motspill som skaffet dem en delt topp:

N/N-S E
E D 8
D Kn 9 5
Kn 9 6 5 2
8 5 4 3 2 K Kn 10 9 6
Kn 7 4 3 2
10 K 7 6
D 8 4 3 K 10 7
D 7
K 10 9 6 5
E 8 4 3 2
E

Meldingene gikk:

N                   Ø                     S                    V

1 kl              1 sp                  2 hj               2 sp

4 hj             4 sp                  dobl              pass rundt

Trond spilte ut Kløver ess og skiftet til hjerter som gikk til esset. Kløver ni i retur som fortalte om nok en hjerterhonnør ( høyt kort for høyeste farge), og Trond stjal. Liten hjerter til damen og nok en kløverstjeling sikret forsvaret stikk for alle trumfene sine. Ruter ess tok den fjerde beten og resultatet ble kun overgått av Arild Rydh og Jan Kvarme som nådde den fllotte 6 ruter kontrakten som gikk hjem i 13 stikk når trumfinessen holdt. Kontrakten var til overmål doblet, uten at det hadde noe å si for poengscoren.

Kategorier