Da var cupeventyret over for klubben vår i år. I går tapte vi med 2 imp for Skien 2, og det betyr at de to lagene våre har fått reisepass med til sammen 5 imp i runde 3. Naturligvis var det mange muligheter, men sånn er det bare. Vi satser på å komme sterkere tilbake. På det aller siste spillet spilte makker vakkert hjem 3 NT, mens det ble spilt 3 ruter med en bet ved det andre bordet:

V/Ø-V 7 5
K 10 9 6 5 4
K
10 8 5 3
D 8 4 2 Kn 6
Kn 8 3 E 7 2
E D Kn 9 3 10 7 5 2
Kn E D 7 6
E K 10 9 3
D
8 6 4
K 9 4 2

Meldingene gikk:    V                      N                   Ø                    S

1 ru                 2 hj                3 hj               pass

3 sp                 pass               3 NT            pass rundt

Hjerter dame kom ut og fikk beholde stikket. Syd skiftet til ess, konge og mer spar til damen, og nå la makker ned ruter ess som felte Nords konge. Dermed tok han hjerter ess og resten av ruterne, og Syd måtte kaste en av sparene sine for å holde kløver konge gardert. Han ble innspilt på spar ni og måtte spille kløver opp i saks.

I tiden framover blir det spill på RealBridge hver tirsdag kl 18.15, og med tanke på de gode erfaringene fra sist burde det friste mange til å melde seg på. Jeg benytter også anledningen til å minne om kontingenten. Vi mangler fortsatt mange innbetalinger.

Kategorier