Det vil åpenbart ta litt tid å bli kvitt Corona-plagen vår, og dermed er nettet redningen. Vestfold Bridgekrets har nå begynt med et mandagstilbud, åpent for alle i kretsen. Den første turneringen ble spilt i går, 25.1, og 22 par hadde funnet veien til de digitale borene på RealBridge. Makker Arvid Lorentzen og jeg hadde den nødvendige flyten for å gå til topps, men på dette spillet kunne  jeg gjort det enda bedre:

N/Ø-V
2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6

Du har disse kortene som Nord, og meldingene går:

N                       S

1 kl                   1 sp

2 kl                   4 NT

5 hj                   5 NT

Hva melder du nå?

Jeg kan først legge til at jeg svarte galt på 5-ess Blackwood spørsmålet. Jeg skulle sagt 5 spar som viser to ess + trumf dame ( trumfkongen regnes som ess)

Jeg meldte nå 6 kløver som benekter en konge utenom trumfen, men jeg skulle naturligvis meldt 7 kl. Makker inviterer til storeslem med 5 NT og garanterer alle essene, og med syv gående kløver  må jeg gi den positive beskjeden. Alle kortene var:

2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6
6 5 4 8 7 3
K 4 3 2 Kn 5
K Kn 10 8 7 9 5 3 2
9 7 5 4 2
E K D Kn 10 9
E D 7
E 6 4
3

Nå la naturligvis makker kontrakten i  6 NT, og med 15 stikk var det overflod. Melder jeg som jeg skal, blir det 7 NT og delt topp med det eneste paret som fant storeslemmen, Thomas Ruth og Kåre Heibø.  6 NT ga likevel tre poeng over middels siden noen var i 6 spar som ikke kan vinnes med kløver ut.

Kategorier