Mandag 1.2 spilte vi vår første kamp i den NBF`s nyopprettede nettserie, og vi startet med seier 12.95 – 7.05 mot et lag fra Ogndal. Disse to spillene skaffet oss seieren. Først et som var som skreddersydd for systemet:

V/Ø-V 9 3
ingen
K D 9 8 6 3
D Kn 10 4 2
5 4 2 Kn 10 8 6
E Kn 7 3 2 K D 8 6
Kn 5 7 4
9 8 6 K 7 5
E K D 7
10 9 5 4
E 10 2
E 3  

 

Meldinger:              V               N                  Ø                 S

pass          pass             pass             1 NT

pass          2 sp              pass             3 kl

pass          3 hj               pass             4 ru

pass          5 ru               pass             6 ru

pass rundt

2 spar spør om max eller min NT, og 3 kløver viser max. 3 hjerter viser minst 5-5 i minor og renons i hjerter. Dermed var det ganske oppplagt å gå i slem. Med kløver ut og kongen gunstig plassert var det 13 lette stikk. Ved det andre bordet ble kontrakten 5 ruter med 13.

I det andre spillet var makker flink:

V/N-S E K Kn 10 9 7 5 2
E
7 5 4
6
D 8 3 4
10 8 5 K 9 6 4 2
E 10 Kn 8 3 2
E K Kn 5 2 10 9 8
4
D Kn 7 3
K D 9 6
D 7 4 3

Meldingene var enkle. Vest åpnet med 1 kløver og makker s naturlig nok 4 spar.

KLøver ti ut som fikk gå rundt, og neste kløver stjal makker. Tre ganger spar brakte Vest inn, og en ny kløver ble stjålet. Ruter til konge og ess og hjerter i retur.  Når makker nå spilte trumfen til bunns, og Øst ble skvist i de røde fargene. Ved det andre bordet tok Jon og Trond en bet i samme kontrakt.

Kategorier