Mandagsundervisningen går sin gang, og vi får mange hyggelige tilbakemeldinger.  I siste runde på mandag forekom dette interessante spillet:

N/alle E D 8 5 4 3
5
D 8 6
K 8 5
Kn 10 6 K 2
8 6 2 E D Kn 10 9 7 2
K 5 2 E 10 4
E 10 4 3 6
9 7
K 3
Kn 9 7 3
D Kn 9 7 3

Tor Walle og Inger Heldal Anderson meldte seg korrekt opp i 4 hjerter på denne måten.

N               Ø                S                V

1 sp           dobl          1 NT          pass

2 sp           3 hj           pass          4 hj

pass rundt

Dobling etterfulgt av melding i ny farge viser sterk kort, og derfor var ikke Inger i tvil om å løfte til utgang. Spar ni ut til esset, og mer spar til kongen. Tor spilte en kløver til esset og seilte hjerter seks til kongen. Mer kløver til kongen  og stjeling,  og Tor satte i gang med trumfen sin. før de to siste så det slik ut:

D
ingen
D 8 6
8
Kn ingen
ingen 9 7
K 5 2 E 10 4
10 ingen
ingen
ingen
Kn 9 7 3
D

Nå var det duket for en klassisk 2-sidig skvis. PÅ nest siste hjerter kunne Syd legge en ruter, det samme gjorde bordet, og jeg kunne kvitte meg med kløver åtte. På den siste trumfen måtte Syd kvitte seg med en ny ruter, bordet fikk legge kløver ti, og jeg måtte også legge en ruter for å holde spar knekt. Dermed hentet Tor tre stikk i ruter. For å unngå skvisen må jeg beholde kløver konge, og Syd kvitte seg med alle sine i den fargen for å holde ruter.

Kategorier