I Tønsberg BKs RealBridge turnering torsdag 25. gjennomførte Ingolf Bru en nydelig 2-sidig skvis for å lande en noe hardt meldt storeslem:

N/ingen 10 6 5 2
Kn 5 4
Kn 10 8
4 3 2
ingen E K Kn 9 7 4 3
E D 10 8 3 2 9
E K 9 6 5 D 2
E 7 K Kn 8
D 8
K 7 6
7 4 3
D 10 9 6 5

Øst åpnet med 1 spar, og etter en lang budserie endte Ingolf i 7 NT som Vest. Nord spilte ut ruter knekt til bordets dame. Ess, konge , Knekt i spar ble innkassert, og deretter kom turen til ruterfargen. Før den siste var stillingen:

10
Kn 5 4
ingen
4 3
ingen 9 7
E D 10 9
6 ingen
E 7 K Kn 8
ingen
K 7 6
ingen
D 10 9

På ruter seks kunne NOrd legge en kløver, bordet en spar, og Syd måtte la en hjerter gå for å holde kløveren. Så fulgt kløver ess og kløver til kongen, og Nord måtte også la en hjerter gå for å holde sparen. Dermed avsluttet Ingolf med hjerter til damen, hjerter ess felte kongen og knekten, og hjerter ti var det trettende stikket.

Kategorier