Mandagsundervisningen går for fullt, og medlemmene er fornøyd, det er vi glade for. Vi fortsetter i alle fall fram til påske. I forbindelse med spillene 1. mars presenterer vi et par tips, ett på motspill og ett på melding.

I det aller første spillet var kortene:

N/ingen D 7 5
7 3 2
E D 9 4 3
K 10
E 9 10 8 6 4 3
K D Kn  9 8 6 4
K 5 2 10 7 6
9 7 6 D 5 3
K Kn 2
E 10 5
Kn 8
E Kn 8 4 2

Etter åpning 1 ruter fra Nord, og innmelding i hjerter fra Vest havner Syd i 3 NT. Hjerter konge ut, Syd dukker en eller to ganger og spiller så ruter knekt. Nå er det helt nødvendig at Vest dekker med kongen. Har Syd Kn,10, er det likegyldig, men en må spille på at makker har tieren. Dukker en ruter knekt, blir det fem stikk i den fargen og elleve totalt siden en etterpå tar finesse i kløver over Østs dame.

I spill 5 hadde vi disse kortene:

N/N-S ingen
E K Kn 8 6 5
K D 2
Kn 10 9 8
K Kn 10 5 4 3 E 9 6 2
10 4 D 9 3
E 7 5 4 ingen
5 E K D 7 3 2
D 8 7
7 2
Kn 10 9 8 6 3
6 4

Meldingene innledes:

N               Ø              S                 V

1 hj          dobl          pass            ?

Det kan synes litt risikabelt å doble opplysende siden en ikke har en eneste ruter, men hvis makker skulle melde den fargen, fortsetter en bare med 3 kløver som viser god hånd med kløverfarge.  Denne gangen har makker spar, og nå er det viktig å hoppe til 2 spar for å si fra at en har mer enn minimum. Svaret 1 spar kan avgis på helt ned til null poeng.

Kategorier