Klubbkvelden i går satte Real Bridge rekord med hele 20 par, og vi gratulerer vinnerne Vegar Næss og Kåre Wahlqvist! Selv havnet vi et stykke ned på lista, men dette spillet fra siste runde fikk jeg god dreis på:

N/alle Kn 10 9 2
K 8 4
7
K 10 9 6 3
K D 5 3 7 6
Kn 5 D 10 3 2
K 9 5 3 8 6 4
E 4 2 D Kn 8 7
E 8 4
E 9 7 6
E D Kn 10 2
5

Meldingene gikk:

N                     S

pass               1 ru

1 sp                2 hj

pass

Han Låhne fant et god utspill med hjerter knekt som kongen tok seg av. Ruter til esset, ruter dame fikk løpe med sparavkast, og det samme fikk ruter ti. På ruter knekt til kongen kastet jeg nok en spar i bordet, og Øst saket også spar. Ny hjerter til esset og kløver til esset. Spar konge til esset, spar til stjeling og overstjeling. Øst kunne nå ta for hjerter dame, men måtte spille kløver til kongen slik at den siste spartaperen forsvant. Dermed ble det 9 stikk og bare litt over middels siden noen av de som spilte sparkontrakt fikk 10 stikk.

Kategorier