I går spilte vi vår siste kamp i den avsluttende runden i grunnspillet i den landsomfattende lagturneringen på RealBridge. Vi vant 52-40 og har da seks seire av syv mulige. Pussig nok kom vårt eneste tap mot bunnlaget i gruppa.  Vi manglet noen få imp på å vinne gruppa og endte på tredje plass, men med god margin til sluttspillet som begynner etter påske.

For kort tid siden presenterte jeg en to-sidig skvis som hjalp til å spille hjem 7 NT.  I går dukket det pussig nok opp en til, riktignok bare for å få overstikk i 3 NT og uten særlig imp-betydning, men moro likevel:

N/ingen E Kn 10 7 5
E D 5
4 2
K 6 3
K 9 6 4 3 D
K 2 Kn 9 8 4 3
10 9 8 3 D Kn 7 5
5 4 D 10 2
8 2
10 7 6
E K 6
E Kn 9 8 7

Kontrakten ble naturlige 3 NT hos Nord og utspill liten hjerter til konge og ess. Kløver konge og kløver til knekten og spar til ti og dame. Ruter i retur til bordets konge, og spar til knekten avslørte sitsen i den fargen.  Nå fulgte kløverstikkene, og før den siste er stillingen:

E 7
D 5
4
ingen
K 9 6 ingen
ingen Kn 9
10 9 D Kn 7
ingen ingen
ingen
10 7
E 6
9

På kløver ni saker Vest en spar , Nord en hjerter og Øst en ruter. Nå følger hjerter til damen, og Vest må kvitte seg med en ruter for å gardere sparen.  Øst følger jo farge, men på spar ess må han også la en ruter gå for at ikke hjerter ti skal bli god. Dermed tar bordet de to siste stikkene for esset og sekseren i ruter.

På dette spillet skaffet Trond Løfqvist oss 12 imp på å tråkle hjem 4 spar på elegant vis:

V/Ø-V 8 6
K D 8 3
E K 9 7 4
Kn 3
K D 7 5 E Kn 10 9
E 5 10 9 7 6 5
D 10 6 3 ingen
D 74 E 10 8 6
4 3 2
Kn 2
Kn 8 5 2
K 9 5 2

Han satt Vest, og utspillet var en liten spar til bordets nier. Hjerter ess og hjerter til knekten og mer spar i retur til tieren. Hjerter til stjeling, kløver til esset og hjerter stjeling med kongen i spar. Nå la han ned kløver dame og felte Nords knekt. Med ruter i retur kunne han ta ut den siste trumfen og innkassere den femte hjerteren og kløver ti. Ved vårt bord gikk spilleren bet.

Kategorier