Det var mange interessante spill på klubbkvelden vår tirsdag, og i det aller siste spillet for kvelden spilte Jorunn Lie hjem 11 stikk i hjerterkontrakt som ga delt topp:

Ø/ingen E Kn
Kn 7 5
Kn 4 2
E D Kn 7 6
10 9 5 4 2 K 7 6 3
8 2 9 4
7 5 E K 10 9 6 3
K 10 5 4 2
D 8
E K D 10 6 3
D 8
9 8 3

Etter ruteråpning fra Øst endte hun i 4 hjerter som Syd og fikk tre ganger ruter ut. Hun stjal med hjerteress, tok finesse med kløver knekt, konge, dame i trumf og nok en kløver til damen. Kløver og kløverstjeling og dermed ble den femte kløveren godspilt til sparavkast.

I spill nr 16 fikk Syd det trangt på slutten mot kontrakten 3 NT:

V/Ø-V 7 6 5
7 5 4
K 9 4
9 7 6 4
E 4 K 10 8 3
D Kn 2 E K 10 8
10 8 5 E D Kn 3
10 8 5 3 2 D
D Kn 9 2
9 6 3
7 6 2
E K Kn

Makker åpnet som Øst med 1 ruter og etter 1 NT fra meg gikk han rett til 3 NT.

Ruter ut til tieren, ny ruterfinesse og på åtte røde stikk måtte Syd kvitte seg med to kort. Han kunne unnvære en spar, men måtte så gi slipp på en av sine kløver honnører. Kløver dame fra bordet, og det er det samme hva Syd gjør. Prøver han seg med spar ni, går den til tieren på bordet, spar til esset og kløver til Syds honnør , og det ellevte stikket får bordet på spar konge. Prøver han spar dame, stikkes med esset, kløver til Syds gjenværende honnør, og han må spille spar opp i saks.

Kategorier