For en tid tilbake hadde vi et tilbud til medlemmene der dere kunne spille 4 spill på nettet m/kommentarer. Det var ganske vanskelige poenger som ble belyst, og her kommer alle fire spillene slik at dere kan studere dem i ro og mak.

Spill 1

N/ingen E D Kn 9 8
Kn 10 6
E K
E 9 6
10 7 5 4 3
7 5 3 2 E K D 4
9 4 10 8 5 3 2
K D 3 2 Kn 10
K 6 2
9 8
D Kn 7 6
8 7 5 4

Kontrakten var 4 spar i Nord, og Øst skulle starte med tre høye hjertere. Poenget kom i stikk tre der du måtte kaste en kløver i bordet i stedet for å stjele. Ruteren sitter jo 5-2, så hvis du trumfer, tar ess, konge i ruter, spiller ess, konge i trumf og så forsøker å kaste kløver på ruter dame, vil Vest stjele, og du blir sittende med to kløvertapere.

Spill 2

Ø/N-S Kn 10 7 5
10 9 5
E6 4
8 7 3
9 6 4 3 K D 8
8 3 E K 7 4 2
Kn 10 8 7 3 9 5
10 5 K 9 4
E 2
D Kn 6
K D 2
E D Kn 6 2

Etter at Øst har åpnet med 1 hjerter, havner Syd i 3 NT og får hjerter åtte ut. Hele spillet handler om å få to inntak på bordet slik at en kan ta to finesser i kløver. Du setter først i hjerter ti i bordet, og når Øst stikker, avblokkerer du damen eller knekten. Spiller Øst den andre hjerterhonnøren, avblokkerer du igjen slik at nieren bli innkomst. Skulle han spille liten, lar du den løpe til nieren. Skifter han farge, har du råd og tempo til å gi bort et stikk i kløver.

Spill 3

S/Ø-V 4
K 9 8 3
DKn 10 8
D Kn 8 6
K 9 8 7 3 2 E 6 5
6 4 ingen
E K 9 5 7 6 3 2
10 E K 9 5 4 3
D Kn 10
E D Kn 10 7 5 2
7 2

Her var kontrakten 6 spar hos Vest med ruter dame i utspill. Her er poenget å godspille kløveren og samtidig få stjålet begge hjerterne i bordet. Etter ruter ess stjeler du en hjerter, tar ess, konge i kløver og stjeler en kløver, spar til esset og stjeler en kløver. Nå stjeler du din siste hjerter og spiller en godspilt kløver som du kaster din siste rutertaper på.( Du har kastet en på kløver konge). Alt motparten får, er et trumfstikk

Spill 4

K D 8
D 9 5 2
8 7 4
D 7 E 8 3
Kn 6 5 E 7 4 3 2
Kn 7 6 4 E
E K Kn 2 D 10 5 3
10 9 5 4 2
109
K 10 8 3
9 6

Kontrakt 4 hjerter hos Øst og utspill hjerter ti som får beholde stikket. NY hjerter går til damen og esset, og nå ser vi at det ikke nytter å spille på sparen for å få en stjeling i bordet. Nord kommer inn og tar ut bordets siste trumf. Vi må i stedet spille på å stjele bordets ruter på hånden , såkalt Reverse Dummy. Ta ruter ess, kløver til knekten, ruterstjeling, og med to kløverinntak til i bordet får vi stjålet alle ruterne. Den fjerde kløveren kan Nord stjele, men hjerter knekt blir det tiende stikket vårt.

Kategorier