Tirsdag 10. august begynte klubben «live» bridge igjen. Dessverre var vi bare 4 bord, men vi håper det tar seg opp utover høsten. Interessante spill var det flere av, og dette var ett av dem:

N/alle K D 10 8
10 6 4
Kn 10 9
E D 7
E 9 7 4 Kn 5 2
K D 3 2 Kn 8 7 5
D 4 3
K 8 5 Kn 10 9 4 3
6 3
E 9
E K 8 7 6 5 2
6 2

3 NT N-S er egentlig en god kontrakt, men med hjerter ut er det problematisk fordi ruteren er blokkert. Den eneste måten å vinne på, er å ta hjerter ess og spille mer hjerter. Hvis motparten nå innkasserer sine tre hjertersikk, avblokkerer du nå en ruter på Nords hånd. Motparten kan bete deg ved å spille kløver hver gang de er inne.

Her sikret jeg en topp ved å spille på at Nord hadde minst en honnør i kløver:

V/ingen E D Kn 4
6
D 7 4 2
D 8 6 2
10 7 5 3 ingen
K Kn 4 2 E 10 8 7 5 3
E 8 5 9 6 3
9 3 E K 10 5
K 9 8 6 2
D 9
K Kn 10
Jn 7 4

V            N                 Ø                 S

pass      1 kl              1 hj              1 sp

3 hj       3 sp             4 hj             pass rundt

Spar ut til trumf, og hjerter ess og hjerter til kongen. Nå lot jeg kløver ni løpe til knekten og fikk mer spar til trumf. Jeg kan ikke spille meg inn på trumf, men må åpne ruterfargen ved å ta esset og spille kløver til tieren. På ess, konge forsvant bordets rutere, og dermed ble det 12 stikk ved å krysstjele resten.

Kategorier