Grunnet Covid-19 pandemien, ble første del av årsmøtet holdt som et heldigitalt møte 22.-30. april hvor årsberetning og revidert regnskap ble behandlet og godkjent.

Protokollen finner du under «Referater, dokumenter mm.»

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg (valgkomiteens innstilling blir ettersendt)
  • Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt undertegnede innen 7. september.

Kategorier