I  dag avsluttes VM-kvalifiseringen på Realbridge, og Norge ligger godt an til å kvalifisere seg i både åpen og seniorklassen, der for øvrig Odd Frydenberg deltar.  Som en trøst til oss som havner i uføre av og til skal jeg gi et eksempel på at det kan gå skikkelig galt også på et høyt internasjonalt nivå. Dette er det grelleste jeg har sett på lenge:

V/Ø-V D 9 8 4 3
Kn 9
Kn 10
E Kn 7 5
E K Kn 10 6 ingen
8 7 5 3 K 6 4 2
3 E K D 7 5 4
D 10 4 K 9 2
7 5 2
E D 10
9 8 6 2
8 6 3

I Norges kamp mot Russland meldte russerne som Ø-V:

V                         Ø

1 sp                   2 ru

2 hj                   2 NT

3 sp                   4 kl

4 sp                   5 sp

6 sp                   7 hj

Pass

Nå fant naturlig nok Terje Aa det på tide å doble med fire bet og 1100 som resultat.

Ved det andre bordet åpnet ikke den norske vest, og Nord startet med 2 spar som viste en 2-farge hånd. Øst doblet, og etter pass hos Vest tok Nord ut i 3 kløver som ble doblet og gikk 300 i bet. 16 imp til våre gutter.

Det er håp for oss alle!

Kategorier