Det var mange spennende spill i gårsdagens klubbkveld, og her er et par avdem:

S/Ø-V Kn 10 9
3 2
E Kn 8
E K D 8 7
K D 2
E K 9 7
K D 9 5
6 5

Du er i 6 NT som Syd og får ruter ut til knekten i bordet , og Øst saker hjerter. Hva tror du om sjansene?

Det er åpenbart at du vinner kontrakten med kløveren 3-3, men her gjelder det å ta med tilleggssjanser. Spill spar for å godspille to stikk, og etter at motparten har fått for esset, tar du ruter sparstikkene, og hvis hjerter- og kløverholdet sitter på samme hånd, er den skvist.

Slik satt det:

7 6 3 E 8 5 4
10 8 D Kn 6 5 4
10 7 6 4 3 2 ingen
Kn 10 9 4 3 2

og Øst måtte strekke våpen.

Ved det bordet der hans Kristian Dahl spilte 6 NT, dukket Øst spar to ganger, men det fikk han angre på. Når Hans Kristian tok resten av ruterne, ble Øst skvist tre farger, og 13 stikk ga ren topp.

Her måtte en spille ekstra forsiktig for å vinne 5 kløver:

S/N-S 6 4 2
K 9 3
K Kn 10 7 2
4 3
E 9 K 10 8 3
Kn 10 8
E 8 5 4 D 9 6 3
E D 9 5 2 K Kn 10 8
D Kn 7 5
E D 7 6 5 4 2
ingen
7 6

Ved vårt bord gikk meldingene:

S                    V                     N                   Ø

1 hj               2 kl                  2 hj             3 kl

3 hj               pass                pass            3 Sp

pass              5 kl                pass rundt

Hjerter ut til esset og kløverskift. Spar ess, spar til kongen og sparstjeling, hjerterstjeling og ny sparstjeling eliminerte den fargen. Nå tok spillefører ruter ess og mer ruter, men dermed måtte Nord få to stikk i den fargen. Spiller du liten, har ikke Nord noe forsvar. Tar han kongen må han spille ruter igjen, og dermed forsvinner den andre taperen i den fargen. Det gjør den også hvis han legger tieren som stikkes med damen. Nieren får løpe til Nords knekt, og han må spille ruter opp igjen i saksen E,8

Kategorier