Forrige tirsdag forekom følgende interessante spill:

N/ingen K 7 3 2
E Kn 8 7 4 2
E
6 5
D Kn 8 6
D 6 5 3 K 10 9
D 5 2 Kn 8 7 4 3
10 7 4 3 E D 8
E 10 9 5 4
ingen
K 10 9 6
K Kn 9 2

Etter innledningen:  N                 S

1 hj             1 sp

3 sp

ble det meldt  6 spar ved to bord. Jeg fikk hjerter ut og spilte på at sparen måtte sitte 2-2 og hjerteren 4-3 og godspilte uten problemer bordets hjerterfarge for 12 stikk. Ved det andre bordet fant Jan Kvarme det listige utspill av spar knekt som førte til at spillefører tok kongen og finesset med tieren i stikk to – en bet. Jeg tror det i lengden må være best å spille på jevn trumffordeling uansett. Selv om en finner sparen med dame tredje hos Øst, må han nesten ha E,D,10 tredje i kløver også hvis du skal vinne.

Kategorier