I den siste runden på tirsdag 9.11 kom dette spillet:

N/Ø-V 3
E K D Kn 10 9
Kn 8 7
D Kn 7
E K 10 9 8 4 D Kn 7 6
ingen 8 2
K 10 9 7 E 6 5 2
E 9 6 K 10 3
5 2
7 6 5 4 3
D 3
8 5 4 2

Meldingene gikk slik ved vårt bord:

N                  Ø                     S                   V

1 hj              pass             pass               dobl

3 hj             3 sp              pass               4 sp

pass rundt

Hjerter ut, og prosessen blir en klassisk eliminasjon og innspill. Stjeling, spar til Øst, ny hjerterstjeling og en trumf til fjernet motpartens siste i den fargen. Nå fulgte ruter ess, konge og mer ruter, og Nord var inne på knekten. Nå kan han ikke forhindre 12 stikk. Kløver dame ble tatt med esset, og deretter fulgte kløver til tieren

Kategorier