I lagturneringen på Realbridge blr vi nummer to i vår gruppe og i går spilte vi 16-dels finale mot et lag fra Bergen( i 2, div som oss) Heller ikke denne gangen klarte vi å ta oss videre, det ble tap med 14 imp etter mange store spill og svinger. Her spilte makker pent hjem en utgang:

N/Ø-V 6 5 4 2
E Kn 7 2
D 10 7 4
E
E 9 7 3 K D
K 9 6 8 5 3
6 E K Kn 5 3
K 9 8 7 2 D 5 4
Kn 10 8
D 10 4
9 8 2
Kn 10 6 3

Meldingene gikk:

N                 Ø                S                     V

1 ru            1 NT           pass              2 kl

pass          2 ru            pass               3 NT

pass rundt

Spar knekt ut til esset, og så spilte makker liten kløver til syveren og esset. Ruter i retur til knekten, kløver til kongen og kløver tilbake til damen. Han tok så for spar dame og spilte tre ganger ruter slik at Nord var inne og måtte gi bordet for hjerter konge og den siste sparen. 10 stikk og ved det andre bordet betet Jon og Trond Kontrakten

Kategorier