B-puljen i gang

Vi har prøvd å få det til en stund, men endelig ser det ut til at vi skal lykkes med å etablere en B-pulje i klubben. Tirsdag spilte 6 par 15 spill, og vi har godt håp om at vi skal bli enda flere utover.  Vi spiller i første omgang 31.5 og 7.6, og kanskje tar vi en tirsdag eller to til før et sommeropphold. Vi  starter pulja igjen i månedskiftet august/september, alle skal få klar beskjed om tidspunkt. For de som ønsker det, er det selvfølgelig full anledning til å møte opp i sommer og spille i den vanlige, åpne pulja.