I spill 6 fra torsdagens klubbkveld var det helt avgjørende hva du saket på den tredje trumfrunden:

Ø/Ø-V
Kn 9 6 4
10 5 2
K D 7 4 2
7
3 2 E 8 5
K D Kn 4 E 7 6 3
E Kn 5 6 3
K 9 5 3 E 8 6 2
K D 10 7
9 8
10 9 8
D Kn 10 4

Vest spiller 4 hjerter, og får kløver ut til tieren og kongen. Tre ganger trumf renser fargen hos N-S, og nå ser det ganske ufarlig ut å sake en spar på Syds kort, men se hva som kan skje da:

Spilleren dukker en spar og en ruter og passer på å være inne på Østs hånd med tre kort igjen:

Kn
ingen
K 7
ingen
ingen ingen
ingen ingen
ingen ingen
9 5 3 E 8 6
ingen
ingen
ingen
D Kn 4

Når du nå spiller liten kløver fra Øst, er Syd innspilt og må gi kløver opp i saks. Hadde du hatt en spar igjen, kunne du tatt beten med den.

Kategorier