DEt er alltid hyggelig å støte på gamle venner, også ved bridgebordet, og i blant kommer vi over absolutte klassikere. Disse kortene hadde vi i klubben forrige uke:

N/N-S
E 9 3 K 8 6 4
D Kn 10 4 2 E 7 5 3
D 5 E 4
K D 3 9 5 4

Du er som Vest i den naturlige kontrakten 4 hjerter og får liten ruter ut. Du prøver liten i bordet, men Syd har kongen og spiller kløvertilbake som går til dame og ess, og kløver fra NOrd må du stikke. Dert ser ikke lyst ut nå, men på hjerter dame dukker i alle fall kongen opp hos Nord, og hva skal til for å lande kontrakten nå?

Jo, etter uttrumfing må du ta ess, konge i spar og så spille kløver og håpe på at den som komme inn, ikke har spar igjen og må spille til dobbel renons. Det var akkurat slik det satt, for N-S hadde:

D 10
K
Kn 8 7 3 2
E Kn 10 8 7
Kn 7 5 2
9 8 6
K 10 9 6
6 2

 

Kategorier