Store kort

Det er absolutt en sjeldenhet at du har 21 balanserte poeng når makker åpner med 1 NT ( 15-17), men det skjedde i klubben i går med disse kortene:

V/Alle

Kn 8 7
K 5 3
E K 4
K Kn 10 9
D 10 6 2 Kn 10 6
9 7 2 Kn 10 6
9 8 7 6 Kn 10 52
7 2 8 4 3
E K 3
E D 8 4
D 3
E D 6 5

 

TRine og Magnar Langemyr meldte enkelt og effektivt mot oss:

N                           S

1 NT                   4  NT

5 ru                    5 NT

6 sp                    7 sp

pass rundt

Ingen vansker med 13 stikk siden hjerteren oppførte seg pent, og det ble det topp med tre andre. Noen sa at storeslemmen ville henge på 3-3 i hjerter, men det er flere andre sjanser, Spar dame kan falle singel eller dobbel eller spar dame sammen med hjerterlengden fungerer like bra. Alt i alt en storelsem som bør meldes. Tor Svendsen – Hans Låhne, Stein Endresen – Knut Daffinrud og Tor Walle – Arild Ruhd var med og delte toppen.