NM klubber

De to første rundene er snart ferdigspilt, og det er overveiende sannsynlig at begge våre lag går videre etter en seier og ett tap for hvert av lagene. Vi spilte mot Sandefjord 1 i går og måtte tåle et klart nederlag. Se om du kan redusere tapet på dette spillet:

V/Alle 9 7 3
E 10 9 8 5
E K
8 7 6
E D 8
Kn 6 4 3
6 4 2
E 5 4

Meldingene går:

V                  N                       Ø                    S

1 ru             1 hj                   1 sp                2 ru

pass            2 NT                 pass              4 hj

pass rundt

Øst spiller ut kløver ti som får beholde stikket, og en ny kløver går til esset mens Vest legger knekten . Du ville nok heller vært i 3 NT, men det kanskje ikke så lett å ende der. Nå er det hjerterkontrakt som gjelder, og hvordan må det sitte?

Du har tilsynelatende minst fire tapere, men for å klare kontrakten må Vest ha hjerter konge dobbel og dobbel spar.

Dermed går du til verket slik: spill hjerter til esset med en gang så ikke Vest skal få noen avblokkeringstanker. Ta for ess konge i ruter, spar til damen, ruter til stjeling

og spar til esset. Nå spiller du hjerter, og slik satt det:

Kn 10 K 6 5 4 2
K 7  D 2
D Kn 10 8 7 9 5 3
K D Kn 3 10 9 2

Vest kan hente et kløverstikk men må så spille til dobbelrenons, og spartaperen forsvinner.