De to første rundene er snart ferdigspilt, og det er overveiende sannsynlig at begge våre lag går videre etter en seier og ett tap for hvert av lagene. Vi spilte mot Sandefjord 1 i går og måtte tåle et klart nederlag. Se om du kan redusere tapet på dette spillet:

V/Alle 9 7 3
E 10 9 8 5
E K
8 7 6
E D 8
Kn 6 4 3
6 4 2
E 5 4

Meldingene går:

V                  N                       Ø                    S

1 ru             1 hj                   1 sp                2 ru

pass            2 NT                 pass              4 hj

pass rundt

Øst spiller ut kløver ti som får beholde stikket, og en ny kløver går til esset mens Vest legger knekten . Du ville nok heller vært i 3 NT, men det kanskje ikke så lett å ende der. Nå er det hjerterkontrakt som gjelder, og hvordan må det sitte?

Du har tilsynelatende minst fire tapere, men for å klare kontrakten må Vest ha hjerter konge dobbel og dobbel spar.

Dermed går du til verket slik: spill hjerter til esset med en gang så ikke Vest skal få noen avblokkeringstanker. Ta for ess konge i ruter, spar til damen, ruter til stjeling

og spar til esset. Nå spiller du hjerter, og slik satt det:

Kn 10 K 6 5 4 2
K 7  D 2
D Kn 10 8 7 9 5 3
K D Kn 3 10 9 2

Vest kan hente et kløverstikk men må så spille til dobbelrenons, og spartaperen forsvinner.

Kategorier