Interessant spill

Første runde i gårsdagens klubbkveld kunne by på interessant spill, allerede i runde 1:

S/Ø-V K 10 8 5 3
10 4
K 9 8 4 3
E
6 2 Kn 9 7
E 8 7 6 3 2 D Kn 5
E Kn 5 2
Kn 10 5 3 K 9 7 2
E D 4
K 9
D 10 7 6
D 8 6 4

Meldingene ble de fleste steder innledet slik:

S                      V                      N                         Ø

1 ru                1 hj                    1 sp                    2 hj

2 sp

Alle bord unntatt ett endte i sparkontrakt, og utspillet var naturligvis hjerter dame. Nå får Nord sin oppgave med ikke å dekke med kongen. Dermed er det ikke mulig å få med seg ruterstjelingen. Dekkes med kongen, tar Vest for hjerter ess og ruter ess, og for å være på den sikre side. legger Øst ruter knekt som viser inntaket på hjerter knekt. Kløver konge vil alltid gi stikk hvis Nord har dobbel kløver, så det haster ikke å signalisere for den.