Magne Indreitens begravelse

Etter et lengre sykeleie døde Magne tirsdag 10. januar. Han ble begravet ved Hvasser kirke fredag 20. januar. Fire personer fra klubben deltok i seremonien i kirken og tre av oss var med i samlingen i kirkestua ved siden av etterpå.

Klubben bidro med en gave til kreftforeningen (kr 1.000), familien ønsket dette i stedet for blomster.

Magnes bortgang er et stort savn for klubben, og vi lyser fred over hans minne.