Ta vare på de beste mulighetene

Det er ofte små ting som avgjør om du får et godt spill eller ikke, og ved å være nøye, kan du tjene mye. Et godt eksempel er spill nr 14 fra klubbkvelden den 14.2:

Ø/ingen Kn 8 2
K Kn 6
E 10 5
E K Kn 2
K 7 6
D 8 4 3
K Kn 7
D 7 6

Du har åpnet med 1 kløver, Vest har vært inne med en sparmelding, og du får ruter 2 ut til knekten på egen hånd. Plan? Ja, det er hjerteren du må skaffe deg ekstra stikk i, og du spiller en liten til kongen, Vest følger med nieren og Øst med femmeren. Og nå da?

Du fortsetter kanskje med knekten, men det er ikke rett medisin når fordelingen er:

E D 10 3 9 5 4
E 9 10 7 5 2
D 8 6 2 9 4 3
9 8 5 10 4 3

Nå greier du ikke å få til mer enn ni stikk ved beste motspill. Nei, gjør som Andreas Østrem. Spill en kløver til håndens dame og ny hjerter mot bordet. NÅ dukker Vests ess opp, og du får tre stikk i fargen i +5tillegg til fire i kløver og tre i ruter. Fornøyd kan du innkassere + 5 av 7 mulige på spillet.