Dobbeltseier til Nøtterøy!!

Kretsmesterskapet for lag ble avviklet i Larvik søndag med 7 lag på startstrek, og turneringen ble en kjempesuksess for Nøtterøy BK. Verina Dahl , Tor Walle, Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød tok en relativt klar seier, mens det ble den flott sølvmedalje til Christer Heitun, Andreas Hatten, Frank Ove Stiby og Ingolf Bru. I runde to i kampen mot Horten meldte vi pent en storeslem, der flere bord nøyde seg med utgang:

V/ingen 9
K D 9
8 7 5 3
D 10 9 7 2
E K Kn 5 D 10 6 3
4 3 E 8 7 2
E D Kn 10 9 2 K 6
3 E Kn 6
8 7 4 2
Kn 10 6 5
4
K 8 5 4

Meldingene gikk:

V                                Ø

1 ru                          1 hj

1 sp                          2 kl

3 ru                          3 sp

4 kl                           4 ru

4 sp                           4  NT

5 ru                           5 NT

6 sp                           7 sp

pass rundt

Ved å gå omveien om fjerde farge og så støtte spar, viste makker sleminteresse, og så fulgt to ganger cue bids. Svaret på 4 NT viste 3 ess av fem, og jeg benektet konger i sidefargene ved å svare 6 spar på 5 NT. Siden jeg ikke hadde det, trakk makker den ypperlige konklusjon at jeg måtte ha en solid ruterfarge seiden jeg kunne hoppe i tredje melderunde, og det stemte jo. Spilleføringen var av det enkle slaget. DEt var bare å stjele en kløver på hånden, ta ut trumfen, og så greide ruterfargen resten