For lite meldt

Det kan være risikabelt å melde for høyt, men det hender at det motsatte også er tilfelle. I KM par nylig hadde vi disse kortene som N-S:

N/N-S E K 8 2
E 5
K 8 4 2
D 9 3
D 7 3
K Kn 9 8 4 2
E D 10
2

Det er på ingen måte noe sikkert prosjekt å være i slem på disse kortene, og meldingene gikk da også:

N                    Ø                    S                   V

1 NT             3 kl                 4 hj              5 kl

dobl             pass                5 hj              pass rundt

Vest spilte ut kløver fire, lavt fra bordet, og Øst vant stikket på sekseren. Ruter tre kom tilbake til mitt ess, og hvordan ser du for deg spilleføringen?

Meldingene tydet på skjeve fordelinger, og nå ville jeg gardere D-10-x-x i trumf hos Vest og spilte hjerter knekt som fikk løpe. Det var ikke rett melodi:

Kn 4 10 9 6 5
7 6 3 D 10
kn 9 7 6 5 3
K 5 4 E Kn 10 8 7 6

Nå ble det bare 11 stikk og nesten ren bunn på spillet. Nå skjønner du sikkert hva jeg mener med overskriften? Hadde vi vært i 6, hadde jeg ikke hatt annet valg enn å spille på at hjerteren satt 3-2 med damen hos Øst. Da ville det blitt ren topp.