Et tonn honnører

En slik hånd har du neppe hatt før:

Ø/Alle
E K D
E D
E K 5 3
E K Kn 8

30 hp er sannelig ikke hverdagskost, og det hadde aldri jeg hatt heller, før hånden dukket opp under en treningsmatch på hytta til Per tidligere i sommer. Du åpner naturligvis med 2 kløver, og makker svarer ikke uventet 2 ruter. Hva nå?

Gjenmelding 2 nT viser 24-25 hos oss, så det kunne jeg ikke melde syntes jeg. Jeg bestemte meg til slutt for 5 NT, og alle kortene var:

Kn 7 5
K 10 6
9 2
10 7 6 4 3
10 8 3 2 E K D
8 7 4 E D
Kn 8 2 E K 5 3
D 9 5 E K Kn 8
9 6 4
Kn 9 5 3 2
D 10 6 4

2

Makker, Arvid L skjønte tegningen og løftet til 6 NT!

HJerter ut, og jeg testet sparen. Da knekten falt, var det 12 lette stikk. Jeg spilte imidlertid ikke på beste måte, tror jeg. Jeg burde bare ha tatt to ganger spar og spilt ruter ess og ruter mot knekten. Nå risikerte jeg at den som kom inn på ruter dame hadde hatt spar knekt å cashe hvis ikke den hadde falt.