2-sidig skvis

Det er alltid morsomt med skviser, og særlig hvis en kan sette begge motstandere under press. I det nest siste spillet i går på Nøtterøy fikk vi et klassisk eksempel

S/Alle E 9 6 2
K 10 6 3
E K D
7 5
D Kn 7 4 8 5 3
Kn 8 5 4 2 97
Kn 10 3 7 6 2
10 Kn 9 6  4 2
K 10
E D
9 8 5 4
E K D 8 3

Du spiller NT-kontrakt som Nord og får kløver ut fra Øst som du stikker med esset, Du prøver også kongen med oppdager den skjeve sitsen. Nå tar du ess, dame i hjerter og ess, konge, dame i ruter. Den fargen satt snillere, og når Øst ikke fulgte på hjerter konge, var saken klar. Jeg spile spar til kongen og tok for den fjerde ruteren og kløver dame. Med to kort igjen måtte Øst holde kløver knekt og vest hjerter knekt, og dermed kunne ingen ha to spar. 13 stikk. Nå var det egentlig bare Vest som ble skvist fordi Øst kunne hadde åtteren høyst i spar, men han kunne gjerne hatt spar knekt, og den to-sidige ville fungert.