Beste spillplan?

I gårsdagens klubbkveld var de fleste i hjerterkontrakt i Syd, og mange gikk bet i utgang. Hva ville vært beste spilleplan?

Ø/Ø-V
D Kn 9 7 3 2
E 4
ingen
E D 7 3 2
E K
D 10 8 7 5 3
E Kn 5
9 8

Utspill ruter ti til konge og ess. Jeg tror det beste nå er å stjele en ruter, spar ess, konge og siste ruter til stjeling med hjerter ess. Nå tar du spar dame og kaster en kløver.  Nå vinner du alltid hvis den som har færrest spar , har flest trumf.

Motparten hadde:

8 4 10 6 5
K 9 6 2 Kn
D 10 9 4 2 K 8 7 6 3
6 4 K Kn 10 5