En misset mulighet

Svein Arne Munkvold og jeg hadde en fin uke på Madeira, og resultatene ble heller ikke så verst. I parturneringen med 246 par ble vi nummer 83, og i lag med 110 på startstrek tok vi en fin 14.plass. Det kunne blitt enda bedre hvis jeg hadde tatt vare på muligheten i dette spillet ( på det tidspunktet lå vi på 2. plass)

Ø/Ø-V 7 6 5
D Kn 8 7 5 4
Kn 3 2
4
E Kn K D 10 4 3
E K 10 6 3 2
K 4 E 7 6 5
K D 8 7 6 E 2
9 8 2
9
D 10 9 8
Kn 10 9 5 3

Jeg satt Vest, og det ble meldt:

Ø               S                V                 N

1 spar      pass          2 kl              2 hj

2 sp          pass         4 NT            pass

5 ru         pass           7 NT           pass rundt

Utspill hjerter knekt til esset, og nå spilte jeg på at kløveren enten satt 3-3, eller at Nord hadde maks to kort i begge minorfargene. Som du ser hadde han en ruter for mye og en kløver for lite, og det ble en bet. Jeg burde gjort som verdenstjernen Augustin Madala. Han var nemlig den eneste som fikk hjem kontrakten uten at motparten kunne gjøre noe fra eller til. Han fikk også hjerterutspill til esset, tok for sparhonnørene sine, hjerter konge og spilte kløver konge og kløver til esset. Så tok han for bordets spar, og før den siste var stillingen:

ingen
Kn 8
Kn 3 2
ingen
ingen 10
10 ingen
K 4 E 7 6 5
D 8 ingen
ingen
ingen
D 10 9
Kn 10

På spar ti måtte Syd sake en ruter, og  Madala kastet kløver åtte. Ruter til kongen, og på kløver dame ble NOrd skvist i rødt. Dermed tok ruter syv det trettende stikket.