Klassiker

PÅ klubbkvelden forrige uke forekom dette spillet som bød på et klassisk motspill der mange misset å bete kontrakten 4 spar:

V/ingen 7
D Kn 10 9 8
Kn 10 7
Kn 5 3 2
E D 10 6 4 K 9 8 5
5 4 7 2
K 9 E D 5
D 10 8 6 K 9 7 4
Kn 3 2
E K 6 3
8 6 4 3 2
E

KOntrakten var 4 spar ved nesten alle bord, men bare tre klarte beten Det gjør du på følgende måte: Hjerter dame stikkes over med kongen, ta for kløver ess og spill liten hjerter til makker i NOrd. Kløver til stjeling beter så kontrakten