NM damer og veteran

Mesterskapene ble arrangert i Oslo nå i helgen, og Nøtterøy var godt representert. I dameklassen spilte Eva Beckstrøm, Elen Stenersen, Elisabeth Østrem og Verina Dahl. Totalt sett endte de noe under middels, men laget vant hele fem av ti kamper, og det gratulerer vi med! I veteranklassen stilte Per B Sundseth og Knut Kjærnsrød sammen med Kongsberggutta Sten Bjertnes og Torgeir Månum. Vi slet en del innledningsvis, men en solid spurt med tre gode seire brakte oss opp over middels.

I dette spillet fra siste runde var egentlig ruter ti det mest vitale kortet:

V/alle K Kn 8 7 6 3
D 7 4
9 7 4
5
5 2 D 10 9
9 6 5 3 K Kn 2
E K 8 5 3 D Kn
10 6 K 9 8 7 3
E 4
E 10 8
10 6 2
E D Kn 4 2

Jeg var Syd, og meldingene gikk:

V                    N                     Ø                        S

pass             pass                1 kl                    1 NT

pass             2 hj                 pass                  2 sp

pass             4 sp                pass rundt

Vest spilte ut ess, konge og liten ruter, og siden jeg nå hadde det høyeste kortet i fargen , måtte Øst stjele bort sitt sikre trumfstikk. Kløverskiftet tok jeg med knekten, og siden det nå var åpenbart at Øst måtte ha resten av honnørkortene, kunne jeg toppe ut spar dame og spille trumfen til bunns. Øst endte opp med å bli skvist i kløver og hjerter, og ti stikk var 10 imp inn som bidro virksomt til 15-5 seieren.