Gi bort ett – få igjen to

Av og til kan det være lurt å gi avkall på et stikk, hvis det kan være muligheter får å få det dobbelte tilbake. Et spill fra Tønsberg BK i går ( 6.6) illustrerer poenget:

Ø/N-S K 6 4
E Kn 9 7
8 6
E Kn 10 5
D 9 8 2 E Kn 10 7
K 6 D 10 8 5
K 5 3 E 10 7 4 2
K 6 3 2 ingen
5 3
4 3 2
D Kn 9
D 9 8 7 4

Meldingene gikk:

Ø                    S                        V                             N

1 ru              pass                  1 sp                         dobl

3 sp             pass                  4 sp                          p. rundt

Nord spilte ut ruter åtte til kongen, spar ni fikk seile og en spar til tieren ble etterfulgt av hjerter til konge og ess. Ny ruter til esset, og mer ruter til Syds Dame. Kløver i retur til stjeling med spar knekt, og etter at spar ess hadde fjernet Nords trumf konge, var stillingen:

ingen
Kn 9 7
ingen
E Kn
D ingen
6 D 10 8
ingen 10 8
K 6 3 ingen
ingen
4
ingen
D 8 7 4

Nå tar du ruter ti og kaster en kløver, og det mest naturlige er vel å ta den siste stående ruteren og kaste en kløver til. Det sikrer deg kontrakten, men se hva som skjer hvis du i  stedet trumfer den stående ruteren med din siste trumf !

Nord blir skvist i hjerter og kløver. Han lar det nok gå en hjerter, og dermed tar du hjerterfinesse med tieren og sirer deg tre stikk i fargen.

Ganske safe siden NOrd hadde doblet opplysende og 4-kort hjerter.