Nøtterøy Bridgeklubb

I TBKs Realbridgeturnering på torsdag forekom en riktig klassiker:

V/Ingen
E K 6 9 8
E 10 6 4 3 D Kn 8 2
D 7 2 E 10 9
5 4 E K Kn 7

Du er i 4 hjerter som Vest og får en liten spar ut til damen og esset. Kløver til kongen og hjerter dame får løpe rundt. En ny hjerter avslører at trumfen satt 2-2. Hvordan spiller du for å være sikker på 12 stikk?

Spill en kløver til esset og stjel en kløver, spar konge og sparstjeling og bordets fjerde kløver til stjeling Nå er stillingen:

ingen ingen
10 8
D 7 2 E 10 9
ingen ingen

Nå spiller du ruter og legger nieren hvis nord legger lav. Det spiller ingen rolle hva Syd stikker med, han må uansett spille ny ruter til saks eller spar til dobbelrenons. Denne gangen hadde motparten:

Kn 7 5 3 2
9 5
Kn 6 5
10 9 2
D 10 4
K 7
K 8 4 3
D 8 6 3

Det var mange interessante spill på klubbkvelden vår tirsdag, og i det aller siste spillet for kvelden spilte Jorunn Lie hjem 11 stikk i hjerterkontrakt som ga delt topp:

Ø/ingen E Kn
Kn 7 5
Kn 4 2
E D Kn 7 6
10 9 5 4 2 K 7 6 3
8 2 9 4
7 5 E K 10 9 6 3
K 10 5 4 2
D 8
E K D 10 6 3
D 8
9 8 3

Etter ruteråpning fra Øst endte hun i 4 hjerter som Syd og fikk tre ganger ruter ut. Hun stjal med hjerteress, tok finesse med kløver knekt, konge, dame i trumf og nok en kløver til damen. Kløver og kløverstjeling og dermed ble den femte kløveren godspilt til sparavkast.

I spill nr 16 fikk Syd det trangt på slutten mot kontrakten 3 NT:

V/Ø-V 7 6 5
7 5 4
K 9 4
9 7 6 4
E 4 K 10 8 3
D Kn 2 E K 10 8
10 8 5 E D Kn 3
10 8 5 3 2 D
D Kn 9 2
9 6 3
7 6 2
E K Kn

Makker åpnet som Øst med 1 ruter og etter 1 NT fra meg gikk han rett til 3 NT.

Ruter ut til tieren, ny ruterfinesse og på åtte røde stikk måtte Syd kvitte seg med to kort. Han kunne unnvære en spar, men måtte så gi slipp på en av sine kløver honnører. Kløver dame fra bordet, og det er det samme hva Syd gjør. Prøver han seg med spar ni, går den til tieren på bordet, spar til esset og kløver til Syds honnør , og det ellevte stikket får bordet på spar konge. Prøver han spar dame, stikkes med esset, kløver til Syds gjenværende honnør, og han må spille spar opp i saks.

I tirsdagens klubbturnering på RealBridge forekom en fordeling en veldig sjelden møter, i gamle dager brukte vi å si at kortene var gitt med boksehansker:

S/Alle ingen
K Kn 10 8 3 2
ingen
K Kn 10 8 6 5 3
K 9 6 D 7 4 3 2
7 6 4 E 9 5
K Kn 10 8 7 E 6 5
D 2 E 9 5
E Kn 10 8 5
D
D 9 4 3 2
7 4

Ved vårt bord gikk meldingene:

S                      V                       N                      Ø

pass             pass                  4 hj                  dobl

pass rundt

Øst spilte ut kløver ess, tok for hjerter ess og fortsatte kløver. 11 stikk og 990.  Jeg tipper at de som spilte 4 kløver doblet med 10 stikk og innkasserte 710 ble litt misfornøyd med middels på spillet

I tirsdagens klubbkveld på RealBridge fant Per Bryde Sundseth sjansen til spille hjem 11 stikk i hjerterkontrakt og innkasserte en ren topp:

Ø/N-S 4
E 9 6 4 3 2
D 3
E K 6 2
10 7 6 5 3 D Kn 9 2
10 D 7
K 10 8 7 6 4 E 5 2
Kn D 10 5 4
E K 8
K Kn 8 5
Kn 9
9 8 7 3

Meldingene gikk:

Ø                S                  V                  N

pass          1 kl               pass            1 hj

dobl          2 hj              3 sp             4 hj

pass rundt

Spar dame kom ut til esset, og hjerter ess og konge fjernet motpartens trumf. Spar konge og bort med en ruter og sparstjeling for å eliminere den fargen. Ruter til damen og esset og mer ruter til stjeling. Nå tok Per for kløver ess, og da knekten kom på hos Vest, fortsatte han med liten kløver som en sikkerhetsforanstaltning.  Øst kan stikke, men må i så fall spille kløver til saks eller en annen farge til dobbelt renons.

1 2 3 18

Kategorier