Nøtterøy Bridgeklubb

Det var mange spennende spill i gårsdagens klubbkveld, og her er et par avdem:

S/Ø-V Kn 10 9
3 2
E Kn 8
E K D 8 7
K D 2
E K 9 7
K D 9 5
6 5

Du er i 6 NT som Syd og får ruter ut til knekten i bordet , og Øst saker hjerter. Hva tror du om sjansene?

Det er åpenbart at du vinner kontrakten med kløveren 3-3, men her gjelder det å ta med tilleggssjanser. Spill spar for å godspille to stikk, og etter at motparten har fått for esset, tar du ruter sparstikkene, og hvis hjerter- og kløverholdet sitter på samme hånd, er den skvist.

Slik satt det:

7 6 3 E 8 5 4
10 8 D Kn 6 5 4
10 7 6 4 3 2 ingen
Kn 10 9 4 3 2

og Øst måtte strekke våpen.

Ved det bordet der hans Kristian Dahl spilte 6 NT, dukket Øst spar to ganger, men det fikk han angre på. Når Hans Kristian tok resten av ruterne, ble Øst skvist tre farger, og 13 stikk ga ren topp.

Her måtte en spille ekstra forsiktig for å vinne 5 kløver:

S/N-S 6 4 2
K 9 3
K Kn 10 7 2
4 3
E 9 K 10 8 3
Kn 10 8
E 8 5 4 D 9 6 3
E D 9 5 2 K Kn 10 8
D Kn 7 5
E D 7 6 5 4 2
ingen
7 6

Ved vårt bord gikk meldingene:

S                    V                     N                   Ø

1 hj               2 kl                  2 hj             3 kl

3 hj               pass                pass            3 Sp

pass              5 kl                pass rundt

Hjerter ut til esset og kløverskift. Spar ess, spar til kongen og sparstjeling, hjerterstjeling og ny sparstjeling eliminerte den fargen. Nå tok spillefører ruter ess og mer ruter, men dermed måtte Nord få to stikk i den fargen. Spiller du liten, har ikke Nord noe forsvar. Tar han kongen må han spille ruter igjen, og dermed forsvinner den andre taperen i den fargen. Det gjør den også hvis han legger tieren som stikkes med damen. Nieren får løpe til Nords knekt, og han må spille ruter opp igjen i saksen E,8

Hele denne uka har de norske landslagene vært samlet på Hotel Klubben i Tønsberg for å spille kvalifisering til VM i Italia neste år. Resultatet ble veldig bra, i det både det åpne laget og seniorene klarte å kvale inn. På seniorlaget spilte Odd Frydenberg i par med Lars Eide, og de endte på en meget sterk 7.plass. 8 lag fra Europasonen er klare for VM. Det norske damelaget var en hårsbredd fra å kvalifisere seg. De var inne helt det aller siste spillet i turneringen. Der stoppet de i 3 kløver med 9 stikk, mens motstanderlaget meldte 3 NT i sonen med 10 stikk, og dermed ble det et vinnerpoeng for lite.

Dette spillet fra seniorens kamp mot Skottland var helt avgjørende for å havne blant de 8 beste:

S/alle D 9 5
10 7 6 4
8 6 2
10 6 2
E K 10 8 4 2
9 3 D Kn
E 7 4 K Kn 10 9 5 3
E K 9 8 Kn 4 3
Kn 7 6 3
E K 8 5 2
D 9 5
D 7 5

Etter hjerteråpning i Syd sjanset skottene på 3 NT, men fem hjerterstikk betet den kontrakten. Odd Frydenberg i Vest og Lars Eide i Øst tok seg til 5 ruter, og den ser heller ikke så lett ut å vinne, men Lars klarte brasene. Etter es, konge i hjerter skiftet Syd til en spar, og Lars vant med bordets ess. Etter ess, og konge i trumf, spilte han så spar konge og spar til stjeling. Dermed ble sparholdet isolert til Syd, og når alle ruterne ble spilt, ble han skvist i kløver og spar. 12 essensielle imp til Norge.

I  dag avsluttes VM-kvalifiseringen på Realbridge, og Norge ligger godt an til å kvalifisere seg i både åpen og seniorklassen, der for øvrig Odd Frydenberg deltar.  Som en trøst til oss som havner i uføre av og til skal jeg gi et eksempel på at det kan gå skikkelig galt også på et høyt internasjonalt nivå. Dette er det grelleste jeg har sett på lenge:

V/Ø-V D 9 8 4 3
Kn 9
Kn 10
E Kn 7 5
E K Kn 10 6 ingen
8 7 5 3 K 6 4 2
3 E K D 7 5 4
D 10 4 K 9 2
7 5 2
E D 10
9 8 6 2
8 6 3

I Norges kamp mot Russland meldte russerne som Ø-V:

V                         Ø

1 sp                   2 ru

2 hj                   2 NT

3 sp                   4 kl

4 sp                   5 sp

6 sp                   7 hj

Pass

Nå fant naturlig nok Terje Aa det på tide å doble med fire bet og 1100 som resultat.

Ved det andre bordet åpnet ikke den norske vest, og Nord startet med 2 spar som viste en 2-farge hånd. Øst doblet, og etter pass hos Vest tok Nord ut i 3 kløver som ble doblet og gikk 300 i bet. 16 imp til våre gutter.

Det er håp for oss alle!

Grunnet Covid-19 pandemien, ble første del av årsmøtet holdt som et heldigitalt møte 22.-30. april hvor årsberetning og revidert regnskap ble behandlet og godkjent.

Protokollen finner du under «Referater, dokumenter mm.»

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg (valgkomiteens innstilling blir ettersendt)
  • Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt undertegnede innen 7. september.

1 2 3 20

Kategorier