Nøtterøy Bridgeklubb

I blant gjør vi bridgespillere ting for å legge feller for motparten, men noen ganger hender det at vi selv faller i den graven vi har gravet. Det skjedde meg i KM par på søndag:

N/Ingen E K 7 5 3 2
K 7 3
8
10 8 5
6 D 10 8 4
E Kn 10 8 5 D 4 2
K Kn 5 7 2
K 7 6 3 E 9 4 2
Kn 9
9 6
E D 10 9 6 4 3
D Kn

Jeg satt Syd, og meldingene gikk:

N                   Ø                         S                     V

1 sp              pass                   2 ru                 2 hj

pass             pass                   3 ru                 pass

pass             3 hj                    pass rundt

Makker spilte ut spar ess og skiftet til ruter til mitt ess og ruter til kongen og stjeling. Makker skiftet til kløver åtte, liten i bordet, nå skulle jeg være «lur» og la damen for å få spilleren til å ta finesse med nieren neste gang( jeg trodde Vest hadde tieren). Ruter knekt ble stjålet, hjerter dame tatt over med esset og makker kom inn på hjerter konge i neste stikk. Nå trodde han naturligvis at spilleren hadde kløver knekt og at løpet var kjørt så han prøvde å legge ned spar konge, men dermed forsvant begge kløvertaperne på spar. 140 ut ga oss minus 6, mens en bet hatt gitt oss like mye pluss og hadde sikret seier i turneringen og NM plass.

I tirsdagens klubbkveld på Nøtterøy møtte vi en riktig klassiker som Per Bryde Sundseth var den eneste som håndterte på rett måte:

Ø/Ø-V E K
E 10 3
E D 8 4
Kn 10 8 4
D Kn 10 7 3 9 6 4 2
D Kn K 9 7 6
10 7 Kn 9 6 3 2
6 5 3 2 ingen
8 5
8 5 4 2
K 5
E K D 9 7
 

 

Meldingene gikk:

S                         N

1 kl                    1 ru

1 hj                    1 sp

2 kl                    4 NT

5 sp                    5 NT

6 ru                    6 NT

pass

1 spar var fjerde farge, 5 spar viste to ess av fem + trumf dame, og 6 ruter fortalte om kongen i fargen.

Øst spilte ut spar til tieren og kongen, og Per gjorde forberedelser til skvisen ved å dukke en hjerter til knekten.  Spar tilbake, og nå tok Per for hjerter ess før han spilte alle kløverne. På den siste ble Øst skvist i de røde fargene for 12 stikk og en solid topp.

Vi har nå kjørt to kvelder med henholdsvis 5 og 6 bord, og vi ser ingen tendens til at koronaen blomstrer. Vi fortsetter derfor hver tirsdag framover og håper at enda flere finner veien til Nøtterøy videregående kl 18.15.

1 2 3 9

Kategorier