Nøtterøy Bridgeklubb

I alle fall hvis du får stikk for 6 av dem

Dette spillet er fra klubbkvelden i går, hvor Kåre Wahlqvist tryllet hjem 10 stikk i 3 spar.

Meldingene gikk:

Når makker ikke kan fremvise kløverhold etter spørsmålet i 3 kløver, velger jeg å legge kontrakten i spar, da det gir flere poeng enn ruter-kontrakt.  Jeg tror at makker har 4-4-3-2 e.l.

Nord spiller ut kløver ess, og vrir så til spar.  Den stikkes i bordet som vinner, så følger E-K i ruter (kløveravkast hos spillefører), hjerter til damen, hjerter ess, og hjerter til stjeling med spar 8 (nord kaster en kløver).

Så følger ruter til stjeling, ny hjerter til stjeling, så ruter som syd stjeler, og Kåre kaster sin siste kløver.

Kløver knekt kommer fra syd, og nå kan Kåre enten stjele med spar 10 (han vet at nord har en kløver til), eller kaste hjerter 8 slik at nord må stikke for å spille opp til spilleførers E-10 i trumf.

Uansett, 10 stikk og ren topp.

Klubbkvelden i går satte Real Bridge rekord med hele 20 par, og vi gratulerer vinnerne Vegar Næss og Kåre Wahlqvist! Selv havnet vi et stykke ned på lista, men dette spillet fra siste runde fikk jeg god dreis på:

N/alle Kn 10 9 2
K 8 4
7
K 10 9 6 3
K D 5 3 7 6
Kn 5 D 10 3 2
K 9 5 3 8 6 4
E 4 2 D Kn 8 7
E 8 4
E 9 7 6
E D Kn 10 2
5

Meldingene gikk:

N                     S

pass               1 ru

1 sp                2 hj

pass

Han Låhne fant et god utspill med hjerter knekt som kongen tok seg av. Ruter til esset, ruter dame fikk løpe med sparavkast, og det samme fikk ruter ti. På ruter knekt til kongen kastet jeg nok en spar i bordet, og Øst saket også spar. Ny hjerter til esset og kløver til esset. Spar konge til esset, spar til stjeling og overstjeling. Øst kunne nå ta for hjerter dame, men måtte spille kløver til kongen slik at den siste spartaperen forsvant. Dermed ble det 9 stikk og bare litt over middels siden noen av de som spilte sparkontrakt fikk 10 stikk.

Mandagsundervisningen går for fullt, og medlemmene er fornøyd, det er vi glade for. Vi fortsetter i alle fall fram til påske. I forbindelse med spillene 1. mars presenterer vi et par tips, ett på motspill og ett på melding.

I det aller første spillet var kortene:

N/ingen D 7 5
7 3 2
E D 9 4 3
K 10
E 9 10 8 6 4 3
K D Kn  9 8 6 4
K 5 2 10 7 6
9 7 6 D 5 3
K Kn 2
E 10 5
Kn 8
E Kn 8 4 2

Etter åpning 1 ruter fra Nord, og innmelding i hjerter fra Vest havner Syd i 3 NT. Hjerter konge ut, Syd dukker en eller to ganger og spiller så ruter knekt. Nå er det helt nødvendig at Vest dekker med kongen. Har Syd Kn,10, er det likegyldig, men en må spille på at makker har tieren. Dukker en ruter knekt, blir det fem stikk i den fargen og elleve totalt siden en etterpå tar finesse i kløver over Østs dame.

I spill 5 hadde vi disse kortene:

N/N-S ingen
E K Kn 8 6 5
K D 2
Kn 10 9 8
K Kn 10 5 4 3 E 9 6 2
10 4 D 9 3
E 7 5 4 ingen
5 E K D 7 3 2
D 8 7
7 2
Kn 10 9 8 6 3
6 4

Meldingene innledes:

N               Ø              S                 V

1 hj          dobl          pass            ?

Det kan synes litt risikabelt å doble opplysende siden en ikke har en eneste ruter, men hvis makker skulle melde den fargen, fortsetter en bare med 3 kløver som viser god hånd med kløverfarge.  Denne gangen har makker spar, og nå er det viktig å hoppe til 2 spar for å si fra at en har mer enn minimum. Svaret 1 spar kan avgis på helt ned til null poeng.

I går spilte vi den femte kampen i NBFs lagturnering, og det endte med klar seier 83-44. Da er vi i praksis klare for sluttspillet siden vi allerede har 70,31 VP i boks. Dette spillet bidro virksomt der Trond og Jon meldte en meget pen 7 kløver:

Ø/N-S K 7 3
9 5 4
D 7 6 5
8 7 4
Kn E 8 6 5 2
K 6 E 2
E K Kn 10 3 2 9 4
D Kn 6 2 E K 10 3
D 10 9 4
D Kn 10 8 7 3
8
9 5

Jon                   Trond

1 sp                    2 ru

3 kl                     3 hj ( 4. farge )

3 NT                   4 kl ( sleminvitt )

4 hj                      4 NT

5 kl ( 1/4 ess)     7 kl

pass

Det var ingen problemer med å ta de 13 stikkene, og ga 10 imp i vinst siden motstanderne ved vårt bord meldt 6 NT. Den kan faktisk betes med spar ut, men det er i praksis umulig å finne siden Øst åpnet med 1 spar.

1 2 3 15

Kategorier