Nøtterøy Bridgeklubb

Vi har prøvd å få det til en stund, men endelig ser det ut til at vi skal lykkes med å etablere en B-pulje i klubben. Tirsdag spilte 6 par 15 spill, og vi har godt håp om at vi skal bli enda flere utover.  Vi spiller i første omgang 31.5 og 7.6, og kanskje tar vi en tirsdag eller to til før et sommeropphold. Vi  starter pulja igjen i månedskiftet august/september, alle skal få klar beskjed om tidspunkt. For de som ønsker det, er det selvfølgelig full anledning til å møte opp i sommer og spille i den vanlige, åpne pulja.

DEn første eliteturneringen i Vestfold på svært mange år ble spilt i Horten søndag med de 12 kvalifiserte parene fra KM på plass. DEt ble superjevnt om seieren, og til slutt var det Harald Skjæran og Kenneth Syversen fra Larvik som sto øverst – ett fattig poeng foran makker Per Bryde Sundseth og meg selv. Det ser ut som vi har to plasser i NM-finalen for par, og dermed får vi også være med på den leken senere i år.

Denne utgangen var vi helt alene om:

N/Alle D 9 4
8 7 5
9 5
K D 8 6 5
Kn 8 3 2 7 6
D Kn 9 K 10 6 3
K 10 8 D 6 4 3 2
E 7 2 10 9
E K 10 5
E 4 2
E Kn 7
Kn 4 3

Meldingene gikk:

N                        S

pass                  1 NT

2 kl                    2 sp

2 NT                  3 NT

Pass

Vest valgte kløver i utspill, og dermed ble det lett, men kontrakten står uansett, selv med hjerter i utspill. En forsvarsfeil gjorde at jeg fikk ti stikk, men overstikket endret ikke på utseendet til motpartens null

I gårsdagens klubbkveld  knuste Anne Kaalstad og Astrid Ottestad oss på dette spillet:

S/Alle E 9 8 6 3
6 3
K 8 4
K 10 8
ingen D 7 4 2
K Kn 9 7 4 E 10
E 7 6 2 Kn 3
9 7 4 2 E D Kn 6 3
K Kn 10 5
D 8 5 2
D 10 9 5
5

Meldinger:

S                 V                    N                  Ø

pass           pass              1 sp                2 kl

4 sp           5 kl                pass               pass

dobl          pass rundt

Jeg spilte ut spar knekt, og Anne håndterte kortene perfekt:

Stjeling i bordet hjerter til esset og ny stjeling. Alle sparene ble stjålet, hjerterne godspilt, og rutertaperen forsvant på hjerter knekt. Jeg fikk for en liten trumf, og makker fikk for kløver konge, men 750 var topp med god margin.

Ingen klarte å få 12 stikk på disse kortene:

V/Alle Kn 6 5 2
4
10 6 4 3 2
E 8 3
8 7 D 10
K D 10 8 7 E Kn 5
D 8 7 Kn 9
10 9 5 D Kn 7 6 4 2
E K 9 4 3
9 6 3 2
E K 5
K

 

Etter kløveråpning av Øst, ble de fleste spillefører i sparkontrakt som Syd.

Hjerter konge ut og skift til kløver, og nå burde det vært mulig å finne veien til resten av stikkene.

Ess, konge i spar og i ruter og hjerter til stjeling. Ruter til stjeling og hjerter stjeles på bordet som inn tak  til de godspilte ruterne. Selv om trumfen skulle sitte 3-1, kan det ikke skade å spille på den måten. Det blir uansett minimum 10 stikk.

 

I lagturneringen på Realbridge blr vi nummer to i vår gruppe og i går spilte vi 16-dels finale mot et lag fra Bergen( i 2, div som oss) Heller ikke denne gangen klarte vi å ta oss videre, det ble tap med 14 imp etter mange store spill og svinger. Her spilte makker pent hjem en utgang:

N/Ø-V 6 5 4 2
E Kn 7 2
D 10 7 4
E
E 9 7 3 K D
K 9 6 8 5 3
6 E K Kn 5 3
K 9 8 7 2 D 5 4
Kn 10 8
D 10 4
9 8 2
Kn 10 6 3

Meldingene gikk:

N                 Ø                S                     V

1 ru            1 NT           pass              2 kl

pass          2 ru            pass               3 NT

pass rundt

Spar knekt ut til esset, og så spilte makker liten kløver til syveren og esset. Ruter i retur til knekten, kløver til kongen og kløver tilbake til damen. Han tok så for spar dame og spilte tre ganger ruter slik at Nord var inne og måtte gi bordet for hjerter konge og den siste sparen. 10 stikk og ved det andre bordet betet Jon og Trond Kontrakten

1 2 3 25

Kategorier