Nøtterøy Bridgeklubb

Jeg fortsetter med betraktninger om sannsynligheter , odds og hvordan håndtere det. Du har følgende kort å rå over:

S/Ingen 9 5
8 7 3
10 6 4
E K D 6 5
E 7 6 3
E 9 6 2
E K D
4 2

Meldingene er enkle:   S                 N

1 NT            3 NT

pass

Vest spiller ut spar to til kongen, og du overtar.

Sitter kløveren 3-3, er alt over med ti stikk, men sjansen for den fordelingen er bare ca 36 %, mens 4-2 er 48. Hvis motparten spiller fjerde høyeste ut, sitter sparen 4-3. Da kan du like gjerne stikke med en gang, og i lagturnering bør du absolutt dukke den første kløverrunden. I par kan det være litt mer aktuelt å spille kløver fra topp. Spiller motparten norske utspill, er det høyst sannsynlig 5-kort farge hos Vest, og da ville jeg dukke en gang og kommer treeren fra Vest når jeg spiller kløver, dukker jeg, for da er også sjansen for 2-4 i fargen noe større med 5- kort spar hos Vest. Kommer et høyere kort, tror jeg at jeg satser på 3-3.

Så skal vi se på noen fargebehandlinger.

E D 7 3
      N
      S
8 6 5 4 2

Hvis du trenger fem stikk med denne kombinasjonen, må du selvfølgelig ta finesse med damen og håpe fargen sitter 2-2. Trenger du bare fire stikk, kan det lønne seg å ta esset først for å gardere mot singel konge bak, og deretter spille opp mot damen.

Så ser vi på denne:

6 4 3
        N
        S
E K Kn 10 9

Her tar vi først esset eller kongen og deretter finesse.

I denne derimot:

6 5
        N
        S
E K Kn 10 9 3

Her er det bedre å ta finesse direkte. Det er større sannsynlighet for å finne damen fjerde hos Øst enn singel hos Vest.

Jeg gjør oppmerksom på at en må naturligvis i alle sammenhenger ta hensyn til de innkomstmulighter en har og hva en trenger å gjøre i andre farger.

Larvik fortsetter heldigvis med tilbudet sitt om nettspill og utvider dessuten med dagsturnering på onsdag. I går var det 38 par som deltok, og  Nøtterøy/Tønsberg par tok de fem første plassene! Vi vant ganske klart etter å ha hatt ganske bra flyt mesteparten av tiden, men det kunne blitt enda bedre. Her spilte jeg meg helt bort:

V/Ø-V E 8 7 5
9
5 3
E Kn 10 5 4 2
Kn 4 K 9 6 3
10 4 2 K 8 5
E D 10 9 6 K 7
K D 8 9 7 6 3
D 10 2
E D Kn 7 6 3
Kn 8 4 2
ingen

Meldingene gikk:

V               N                Ø                   S

1 ru         2 kl            pass              2 hj

pass        2 sp           pass rundt

Øst spilte ut ruter konge, ruter til tieren, og ruter dame sm jeg trumfet med åtteren og ble overtrumfet med nieren. Skift til hjerter, og nå rotet jeg meg helt bort med å stikke med esset og la hjerter dame løpe til kongen. Det endte med to bet og bare ca 30 % på spillet. Jeg bør satse på å krysstrumfe, og det går bra. Hjerter ess, hjerter til stjeling, kløver ess og kløver til stjeling. Ny hjerter til stjeling og ditto i kløver. Nå har jeg spar ess igjen på hånden og spar dame på bordet. Hjerter til stjeling med spar ess, og kløver mot bordet sikrer stikk for spar dame. 8 stikk hadde gitt 90 % score.

 

Vi begynner nå med å se på noen spill der vi bruker kunnskapen om kortenes sannsynlige fordeling.

Her er det første:

N/Alle 7 4
7
E K D 8 6 5 4
E Kn 3
E K 9 5 2
D Kn 6
Ingen
D 10 7 4 2

Meldingene har gått:

N                  S

1 ru             1 sp

3 ru             3 NT

pass

Vest spiller ut hjerter fem til Østs konge, toeren tilbake til knekten og esset, og Vest renser fargen med treeren til nieren og damen. Hvordan prøver du å sikre deg dine ni stikk?

Det er åpenbart to måter. Du kan ta kløverfinessen eller satse på ruteren 3-3. Du husker fra forrige artikkel at sannsynligheten for 3-3 fordeling er  ca 36 %, mens det er 50 % sjansen for å finne kongen hos Vest. Dermed gir finessen beste sjanse. Hvis Øst ikke hadde brukt honnør på utspillet, øker sjansen for å bruke ruterfargen en smule. Grunnen er at hvis Vest viser ess, konge i hjerter og samtidig skal ha kløver konge, ville det vært litt større sannsynlighet for at han ville gått inn med 2 hjerter i første melderunde.

Så ser vi på en storeslem:

K 10 8
E 7 6 3
8 7 4
K 5 4
E D Kn 9 3
5
E K Kn
E D Kn 7

Du spiller 7 spar som Syd og får hjerter dame ut til bordets ess. Hva er beste sjanse?

Ruterfinesse med knekten er en 50 % sjanse, og øker bitte litte grann fordi du kan felle singel ruter dame hos Vest. Den andre muligheten er å spille på reverse dummy. Stjel en hjerter høyt i stikk to, spar til åtteren og stjel enda en hjerter. Spar til tieren og stjel siste hjerter. Deretter går du inn på kløver konge, tar ut siste trumf hos motparten, og rutertaperen går på fjerde kløver. Spillemåten er avhengig av at trumfen sitter 3-2, og det gir en sjanse på ca 68 %.

Stor takk til Larvik BK som gir oss muligheter til klubbkvelder på BBO. I går , torsdag 26. var det 34 par i feltet. Jan Brunsell og jeg klarte å komme på pallen. Dette spillet bidro virksomt der makker fant både utspill og fortsettelse. Du har som Øst:

V/Alle D 9 8 5
E 7
10 9 4
D 10 7 2

Meldingene har gått:    V             N              Ø              S

pass         3 NT        pass rundt

Åpningen 3 NT viser en gående minorfarge. Hva velger du i utspill?

Jan gjorde som det anbefales i litteraturen og løftet på hjerter ess. Slik så hele bildet ut:

6
8 5 2
E K D 8 7 6 5
Kn 3
E Kn 10 7 2 D 9 8 5
D 10 6 E 7
Kn 10 9 4
9 8 6 4 D 10 7 2
K 4 3
K Kn 9 4 3
3 2
E K D 8 7 6 5
E K 5

Etter hjerter ti fra meg skiftet han korrekt til spar dame, og dermed ble det 200 i bet og bortimot 90 % score.

I dette spillet fra samme runde spilte Per Bryde Sundseth hjem en utgang til delt topp:

V/ingen E 10 8 3
E K 10 2
6
10 8 6 4
D 9 6 K 7 5 4 2
8 7 6 9 3
E Kn 9 2 8 5 3 2
E 7 2 K 3
Kn
D Kn 5 4
K D 10 4
D Kn 9 5

Meldingene gikk:        V             N           Ø             S

1 ru         dobl       1 sp        3 hj

pass         4 hj       pass rundt

Utspill spar til esset, etterfulgt av kløver til damen og esset. Hjerter til bordet og ny kløver til kongen, damen fra hånden. Ruter til tieren og knekten og nok en trumf til håndens knekt. Ruter dame beholdt stikket og en ruter til trumf. Kløver til nieren og ruter til stjeling med bordets siste trumf. Spar til stjeling og hjerter dame og kløver ti tok de to siste stikkene.

Kategorier