Nøtterøy Bridgeklubb

Siden vi for tiden ikke ikke har mulighet for å samles til diskusjon, har jeg bestemt meg for å presentere temaet jeg hadde tenkt å ta opp, her på hjemmesiden. Vi skal se litt på den sannsynlige fordelingen av kortene og hvilke konsekvenser det kan ha for det praktiske spillet. Jeg lager et nytt innlegg et par/tre ganger pr uke og tar gjerne imot synspunkter og spørsmål. Jeg understreker at når jeg snakker om sannsynlige fordelinger og honnørplassering, er det ikke tatt hensyn til meldinger eller utspill/påspill.

Vi starter med å se på hvordan motstandernes kort mest sannsynlig er fordelt:

Motparten har:

2 kort:             1-1    – 52 %

2-0/0-2  – 48 %

3 kort:             2-1/1-2   – 78 %

3-0/0-3   – 22 %

4 kort:             2 – 2         – 41 %

3-1/i-3    – 50 %

4-0/0-4  –   9 %

5 kort:              3-2/2-3   –  68 %

4-1/1-4    –   28 %

5-0/0-5   –      4 %

6 kort               3-3            –    36 %

4-2/2-4    –    48 %

5-1/1-5     –     14 %

6-0/0-6   –        2 %

7 kort:              4-3/3-4    –     62 %

5-2/2-5    –      31 %

6-1/1-6     –       6 %

7-0/0-7   –        1 %

Jeg gjør oppmerksom på at prosentene er avrundet, men det er marginalt og har ingen praktisk betydning.

Vi tar for oss et par konsekvenser:

Hvis motstanderne har to kort inklusive kongen, topping gir størst sjanse.

Hvis fordelingen er:                E 10 9  x x

N

S

D Kn x x x

er det en bedre sjanse å finesse enn å toppe. ca 67 % for å finesse når det kommer en liten fra Vest.

I spill 9 fra tirsdagsturneringen på BBO arrangert av Larvik BK, sikret Per Bryde Sundseth oss en delt topp med en omsorgsfull spilleføring:

N/Ø-V Kn 5 2
D 5 4 3
10 9 8 6
K 5
E K 8 7 4 D 10 3
10 7 E Kn 9 6
Kn 2 E D 5 3
E 9 7 6 8 4
9 6
K 8 2
K 7 4
D Kn 10 3 2

Meldingene gikk:

N                    Ø                      S                      V

pass              1 ru                 2 kl                   2 sp

pass              4 sp                pass rundt

Kløver konge ut fikk beholde stikket, og neste kløver til tieren ble tatt med esset. Hjerter ti ble dekket med  dame og ess, og hjerter knekt gikk til kongen. Trumf seks i retur til knekt og dame, og på hjerter ni forsvant ruter to. Hjerter seks dekket Syd med spar ni, og Per tok med kongen. Kløver fra hånden gjorde Nord så godt hun kunne med å trumfe med femmeren, damen i bordet. Ruter ess og ruter til stjeling, og på den fjerde kløveren hadde ikke NOrd høy nok trumf til å nå over bordet, så treeren tok stikket, og da var det bare høye trumf igjen på hånden. Kun en spillefører til hadde klart det samme, tre hadde til og med gått bet i 4 spar.

Stor takk til Larvik BK som tok initiativet til å arrangere en klubbkveld på nettet i disse Corona-tider. Nøtterøy var godt representert i debuten, og vi klarte til slutt å jobbe oss opp til topplass Ø-V.  Dette spillet bidro virksomt til seieren, men må nok kategoriseres under rubrikken: » De dummeste bøndene…….»

Ø/Ø-V E 6 3
E K Kn 5
E 9 8 7 6
Kn
K D 9 7 5 2 Kn 10 8
D 8 7 6 2 3
10 K D
E K D 9 8 7 6 5
3
10 9 4
Kn 5 4 3 2
10 4 3 2

Meldingene gikk på følgende noe merkelige måte:

Ø           S            V            N

1 kl      pass       1 sp       dobl

2 kl      pass      2 hj       pass

3 kl      pass      rundt

Du kan jo lure på hvorfor jeg i alle verden ikke støttet farge som var på minst fem kort, men saken er at jeg av en eller annen grunn fikk det for meg at det var motparten som hadde meldt spar! 3 kløver gikk hjem akkurat, og skaffet oss + 9 av 12 mulige. Selv om jeg hadde gått en bet, ville det blitt + 5 på spillet. Jeg får få lov å legge til at jeg sov ikke like mye på alle spillene.

Etter sterk anbefaling fra Norsk Bridgeforbund( se brev på annet sted på siden) tar Nøtterøy BK pause i sine bridgearrangementer, i første omgang til og med påskeuka. Det gjelder både kurs og spillekvelder. Ikke gjennomførte kurskvelder vil deltakerne få tilbud om senere. Det betyr at årsmøtet og klubbmesterskapet også utsettes.

Larvik BK vil gjøre et forsøk på å arrangere klubbkvelder på BBO, og vi vil delta hvis vi kan få det til.

Vi vil sørge for å holde medlemmene våre kontinuerlig oppdatert på utviklingen.

 

Knut Kjærnsrød

leder

Kategorier