Nøtterøy Bridgeklubb

Lagkampene på nettet er inne i sluttfasen. I går ble semifinalistene klare.

Halvparten av lagene der er gledelig nok fra Nøtterøy.

Knut og Per + Jon og Trond og

Arvid og Tor + Christer og Tore

Trekning i dag på Facebook  live kl 12.00

Klubbene i Vestfold er nå enige om å spille sommerbridge med kretspoengbonus ut august, torsdager og tirsdager, med premiering. Akkurat hvordan det blir, er ikke klart helt ennå, men det blir nok de åtte beste kvelden som teller.

Premieren var tirsdag 5. mai, og samlet hele 46 par fra store deler av Norge. I spill 3 spilte per Bryde Sundseth vakkert hjem 3 Nt doblet på disse kortene:

S/Ø-V 5 2
K 4 3
E K D 9 4
7 4 2
K Kn 7 E D 10
D E Kn 8 7 5
Kn 8 7 3 2 10 5
K Kn 10 8 D 5 3
9 8 6 4 3
10 9 6 2
6
E 9 6

Meldingene gikk:  S                 V                  N                 Ø

pass             1 ru              pass            1 hj

pass             2 kl              pass             3 NT

pass             pass             dobl             pass rundt

Syd spilt ut ruter til Nords dame, og etter å ha tatt for ruter konge, returnerte han hjerter konge til esset.  Syd la en spar på den andre ruteren. Syd stakk den andre kløverrunden og fortsatte fargen. På den fjerde kløveren måtte Syd la enda en spar gå, og da spilte Per tre ganger spar. Med tre kort igjen hadde han Kn – 8 – 7 i hjerter og Syd 10 – 9  – 6. Hjerter åtte spilte inn Syd som måtte spille opp igjen i saksen, og 750 og absolutt toppnotering var et faktum

Et nytt tilbud som Larvik har introdusert er en lagkampserie. Det ble veldig positivt mottatt, og hele 20 lag meldte sin interesse. Lagene ble delt i fire grupper med fem lag, der det spilles full serie, og de to beste i hver pulje går til kavrtfinale.

Vi spilte vår første kamp i går og måtte tåle tap med 14 imp mot Larvik-laget Veggen.  Det var store kort stort sett hele veien, ikke mindre enn i seks av de 16 spillene var det mulig å spille hjem slem! Denne var interessant både fra spiller og motspillers side:

S/Ø-V E K 8 6
K D Kn 5
9 4
D Kn 6
10 9 2 D 4 3
9 7 6 2 10 3
Kn 2 D 10 5 3
9 5 4 3 10 8 7 2
Kn 7 5
E 8 4
E K 8 7 6
E K

Syd havnet i 6 NT og jeg spilte ut hjerter til Syds ess. Nå spilte han liten ruter, jeg tok med knekten, og så var jeg ikke på høyden i stikk tre. Jeg fortsatte hjerter, og dermed ble makker skvist i spar og ruter i sluttposisjonen. Spiller jeg mer ruter, brytes forbindelsen til skvisen.

Syd hadde imidlertid en bedre mulighet til rådighet. Han burde tatt utspillet i bordet og spilt spar ess og en spar mot knekten. Det lykkes alltid når Øst har spar dame, sparen 3-3 eller spar ti, ni dobbel hos Øst. Lykkes ingen ting av dette, blir det skvis hvis spar og ruterlengden sitter på samme hånd.

Dette blir det foreløpig siste innlegget i serien om odds og fargehåndtering. Du får dette spillet å hanskes med:

S/Alle 6
K 10 3
E 8 6 5 2
K Kn 7 5
      N
      S
E Kn 10 5 4 3
D Kn 9 5
4
E 8

Syd åpnet med 1 spar og endte til slutt i 4 av den sorten. Vest spiller ut ruter konge som du stikker med esset, og med hjerter ess borte, er du avhengig av å klare deg med to trumftapere. Hvordan gjør du det best?

Jeg er ganske sikker på at mange vil spille en spar til ti eller knekt i stikk to, men det fører ikke fram som vi skal se:

6
K 10 3
E 8 6 5 2
K Kn 7 5
D 8 K 9 7 2
8 7 4 2 E 6
K D Kn 9 10 7 3
10 6 3 D 9 4 2
E Kn 10 5 4 3
D Kn 9 5
4
E 8

Vest får for damen, og du kan ikke unngå to tapere til. Den matematisk beste måten å behandle fargen på for å slippe med to tapere, er å spille esset og fortsette med en liten.  Det tar hensyn til honnør dobbel på begge motstanderes hender, mens å ta finesse første runde kun vinner med honnør dobbel hos Øst. Sitter fargen 3-3, spiller det ingen rolle hva du gjør. Spar ess og liten gir deg i overkant av 3 % bedre sjanse, og i det lange løp blir det stikk og poeng ut av sånt.

Denne fargekombinasjonen har du støtt på mange ganger.

3
        N
        S
K D 8 7 6 4 2

Hvis du må ha seks stikk i fargen, har du ikke noe valg. Du må spille fra Nord opp til en av honnørene dine også dukke en og håpe på esset dobbel hos Øst.  Kan du i stedet greie deg med fem stikk, kan det være en god ide å spille liten fra begge hender først. Det tar med seg esset singel hos Vest. Igjen legger du ca 3 % til sjansene dine.

Vi avslutter med denne:

E 8 7 2
      N
      S
D 10 9 4

Når du trenger tre stikk i den fargen, er den beste sjansen å spille tieren og la den løpe. Det er bare feil når Øst har begge honnørene. Det er litt dårligere å spille damen, for da taper du to stikk også hvis Øst viser seg å ha forsynt seg med alle fem utestående kortene i fargen. Du vil kanskje innvende at å spille esset og så liten mot damen er like bra for da får du med deg begge honnørene hos Øst, evt en av dem. Det er riktig hvis du hadde sett alle kortene, men jeg er sikker på mange av dere husker hvor ofte dere har tippet feil når det kommer en liten fra Øst i stikk to!

Kategorier