Nøtterøy Bridgeklubb

1 3 4 5 6 7 20

Turneringene til Vestfold Bridgekrets på mandager har vært en suksess, og i går 22.3 ble det ny deltakerrekord med hele 28 par. Per B Sundseth og jeg var turneringsledere og hadde samtidig den rette flyten spillemessig slik at det ble topplassering. I siste runde spilte makker seg pent til en topp som bidro virksomt til seieren:

Ø/Alle K
D 4 3
D 6 4
E K 10 9 6 3
Kn 10 8 3 E D 7 6 2
Kn 9 8 7 E K 10 5
K Kn 3 2 8
2 D 7 4
9 5 4
6 2
E 10 9 7 5
Kn 8 5

Per var Øst, og meldingene gikk:

Ø               S                 V                   N

1 sp          pass             2 sp            3 kl

4 sp         pass rundt

Utspillet var liten kløver til kongen, og Nord returnerte spar konge. På ruter åtte la Syd lavt, og Per gjettet riktig ved å gå opp med kongen.. Ruter til stjeling, kløverstjeling, hjerter til kongen og ny kløverstjeling. Ned med spar knekt, og så fikk hjerter knekt løpe. Dermed var det bare å stjele seg inn på med en ruter, ta ut trumfen og innkassere hjerterne. 680 var det ingen som kunne matche.

I går spilte vi vår siste kamp i den avsluttende runden i grunnspillet i den landsomfattende lagturneringen på RealBridge. Vi vant 52-40 og har da seks seire av syv mulige. Pussig nok kom vårt eneste tap mot bunnlaget i gruppa.  Vi manglet noen få imp på å vinne gruppa og endte på tredje plass, men med god margin til sluttspillet som begynner etter påske.

For kort tid siden presenterte jeg en to-sidig skvis som hjalp til å spille hjem 7 NT.  I går dukket det pussig nok opp en til, riktignok bare for å få overstikk i 3 NT og uten særlig imp-betydning, men moro likevel:

N/ingen E Kn 10 7 5
E D 5
4 2
K 6 3
K 9 6 4 3 D
K 2 Kn 9 8 4 3
10 9 8 3 D Kn 7 5
5 4 D 10 2
8 2
10 7 6
E K 6
E Kn 9 8 7

Kontrakten ble naturlige 3 NT hos Nord og utspill liten hjerter til konge og ess. Kløver konge og kløver til knekten og spar til ti og dame. Ruter i retur til bordets konge, og spar til knekten avslørte sitsen i den fargen.  Nå fulgte kløverstikkene, og før den siste er stillingen:

E 7
D 5
4
ingen
K 9 6 ingen
ingen Kn 9
10 9 D Kn 7
ingen ingen
ingen
10 7
E 6
9

På kløver ni saker Vest en spar , Nord en hjerter og Øst en ruter. Nå følger hjerter til damen, og Vest må kvitte seg med en ruter for å gardere sparen.  Øst følger jo farge, men på spar ess må han også la en ruter gå for at ikke hjerter ti skal bli god. Dermed tar bordet de to siste stikkene for esset og sekseren i ruter.

På dette spillet skaffet Trond Løfqvist oss 12 imp på å tråkle hjem 4 spar på elegant vis:

V/Ø-V 8 6
K D 8 3
E K 9 7 4
Kn 3
K D 7 5 E Kn 10 9
E 5 10 9 7 6 5
D 10 6 3 ingen
D 74 E 10 8 6
4 3 2
Kn 2
Kn 8 5 2
K 9 5 2

Han satt Vest, og utspillet var en liten spar til bordets nier. Hjerter ess og hjerter til knekten og mer spar i retur til tieren. Hjerter til stjeling, kløver til esset og hjerter stjeling med kongen i spar. Nå la han ned kløver dame og felte Nords knekt. Med ruter i retur kunne han ta ut den siste trumfen og innkassere den femte hjerteren og kløver ti. Ved vårt bord gikk spilleren bet.

I går spilte vi den nest siste lagkampen i innledende runde, og gikk på et relativt overraskende tap, 50-71 mot bunnlaget i gruppa. Vi er uansett på vei mot sluttspill. Den siste kampen spilles neste uke.

I alle fall hvis du får stikk for 6 av dem

Dette spillet er fra klubbkvelden i går, hvor Kåre Wahlqvist tryllet hjem 10 stikk i 3 spar.

Meldingene gikk:

Når makker ikke kan fremvise kløverhold etter spørsmålet i 3 kløver, velger jeg å legge kontrakten i spar, da det gir flere poeng enn ruter-kontrakt.  Jeg tror at makker har 4-4-3-2 e.l.

Nord spiller ut kløver ess, og vrir så til spar.  Den stikkes i bordet som vinner, så følger E-K i ruter (kløveravkast hos spillefører), hjerter til damen, hjerter ess, og hjerter til stjeling med spar 8 (nord kaster en kløver).

Så følger ruter til stjeling, ny hjerter til stjeling, så ruter som syd stjeler, og Kåre kaster sin siste kløver.

Kløver knekt kommer fra syd, og nå kan Kåre enten stjele med spar 10 (han vet at nord har en kløver til), eller kaste hjerter 8 slik at nord må stikke for å spille opp til spilleførers E-10 i trumf.

Uansett, 10 stikk og ren topp.

1 3 4 5 6 7 20

Kategorier