Knut Kjærnsrød

1 2 3 7

For en tid tilbake hadde vi et tilbud til medlemmene der dere kunne spille 4 spill på nettet m/kommentarer. Det var ganske vanskelige poenger som ble belyst, og her kommer alle fire spillene slik at dere kan studere dem i ro og mak.

Spill 1

N/ingen E D Kn 9 8
Kn 10 6
E K
E 9 6
10 7 5 4 3
7 5 3 2 E K D 4
9 4 10 8 5 3 2
K D 3 2 Kn 10
K 6 2
9 8
D Kn 7 6
8 7 5 4

Kontrakten var 4 spar i Nord, og Øst skulle starte med tre høye hjertere. Poenget kom i stikk tre der du måtte kaste en kløver i bordet i stedet for å stjele. Ruteren sitter jo 5-2, så hvis du trumfer, tar ess, konge i ruter, spiller ess, konge i trumf og så forsøker å kaste kløver på ruter dame, vil Vest stjele, og du blir sittende med to kløvertapere.

Spill 2

Ø/N-S Kn 10 7 5
10 9 5
E6 4
8 7 3
9 6 4 3 K D 8
8 3 E K 7 4 2
Kn 10 8 7 3 9 5
10 5 K 9 4
E 2
D Kn 6
K D 2
E D Kn 6 2

Etter at Øst har åpnet med 1 hjerter, havner Syd i 3 NT og får hjerter åtte ut. Hele spillet handler om å få to inntak på bordet slik at en kan ta to finesser i kløver. Du setter først i hjerter ti i bordet, og når Øst stikker, avblokkerer du damen eller knekten. Spiller Øst den andre hjerterhonnøren, avblokkerer du igjen slik at nieren bli innkomst. Skulle han spille liten, lar du den løpe til nieren. Skifter han farge, har du råd og tempo til å gi bort et stikk i kløver.

Spill 3

S/Ø-V 4
K 9 8 3
DKn 10 8
D Kn 8 6
K 9 8 7 3 2 E 6 5
6 4 ingen
E K 9 5 7 6 3 2
10 E K 9 5 4 3
D Kn 10
E D Kn 10 7 5 2
7 2

Her var kontrakten 6 spar hos Vest med ruter dame i utspill. Her er poenget å godspille kløveren og samtidig få stjålet begge hjerterne i bordet. Etter ruter ess stjeler du en hjerter, tar ess, konge i kløver og stjeler en kløver, spar til esset og stjeler en kløver. Nå stjeler du din siste hjerter og spiller en godspilt kløver som du kaster din siste rutertaper på.( Du har kastet en på kløver konge). Alt motparten får, er et trumfstikk

Spill 4

K D 8
D 9 5 2
8 7 4
D 7 E 8 3
Kn 6 5 E 7 4 3 2
Kn 7 6 4 E
E K Kn 2 D 10 5 3
10 9 5 4 2
109
K 10 8 3
9 6

Kontrakt 4 hjerter hos Øst og utspill hjerter ti som får beholde stikket. NY hjerter går til damen og esset, og nå ser vi at det ikke nytter å spille på sparen for å få en stjeling i bordet. Nord kommer inn og tar ut bordets siste trumf. Vi må i stedet spille på å stjele bordets ruter på hånden , såkalt Reverse Dummy. Ta ruter ess, kløver til knekten, ruterstjeling, og med to kløverinntak til i bordet får vi stjålet alle ruterne. Den fjerde kløveren kan Nord stjele, men hjerter knekt blir det tiende stikket vårt.

I TBKs Realbridgeturnering på torsdag forekom en riktig klassiker:

V/Ingen
E K 6 9 8
E 10 6 4 3 D Kn 8 2
D 7 2 E 10 9
5 4 E K Kn 7

Du er i 4 hjerter som Vest og får en liten spar ut til damen og esset. Kløver til kongen og hjerter dame får løpe rundt. En ny hjerter avslører at trumfen satt 2-2. Hvordan spiller du for å være sikker på 12 stikk?

Spill en kløver til esset og stjel en kløver, spar konge og sparstjeling og bordets fjerde kløver til stjeling Nå er stillingen:

ingen ingen
10 8
D 7 2 E 10 9
ingen ingen

Nå spiller du ruter og legger nieren hvis nord legger lav. Det spiller ingen rolle hva Syd stikker med, han må uansett spille ny ruter til saks eller spar til dobbelrenons. Denne gangen hadde motparten:

Kn 7 5 3 2
9 5
Kn 6 5
10 9 2
D 10 4
K 7
K 8 4 3
D 8 6 3

Det var mange interessante spill på klubbkvelden vår tirsdag, og i det aller siste spillet for kvelden spilte Jorunn Lie hjem 11 stikk i hjerterkontrakt som ga delt topp:

Ø/ingen E Kn
Kn 7 5
Kn 4 2
E D Kn 7 6
10 9 5 4 2 K 7 6 3
8 2 9 4
7 5 E K 10 9 6 3
K 10 5 4 2
D 8
E K D 10 6 3
D 8
9 8 3

Etter ruteråpning fra Øst endte hun i 4 hjerter som Syd og fikk tre ganger ruter ut. Hun stjal med hjerteress, tok finesse med kløver knekt, konge, dame i trumf og nok en kløver til damen. Kløver og kløverstjeling og dermed ble den femte kløveren godspilt til sparavkast.

I spill nr 16 fikk Syd det trangt på slutten mot kontrakten 3 NT:

V/Ø-V 7 6 5
7 5 4
K 9 4
9 7 6 4
E 4 K 10 8 3
D Kn 2 E K 10 8
10 8 5 E D Kn 3
10 8 5 3 2 D
D Kn 9 2
9 6 3
7 6 2
E K Kn

Makker åpnet som Øst med 1 ruter og etter 1 NT fra meg gikk han rett til 3 NT.

Ruter ut til tieren, ny ruterfinesse og på åtte røde stikk måtte Syd kvitte seg med to kort. Han kunne unnvære en spar, men måtte så gi slipp på en av sine kløver honnører. Kløver dame fra bordet, og det er det samme hva Syd gjør. Prøver han seg med spar ni, går den til tieren på bordet, spar til esset og kløver til Syds honnør , og det ellevte stikket får bordet på spar konge. Prøver han spar dame, stikkes med esset, kløver til Syds gjenværende honnør, og han må spille spar opp i saks.

I tirsdagens klubbturnering på RealBridge forekom en fordeling en veldig sjelden møter, i gamle dager brukte vi å si at kortene var gitt med boksehansker:

S/Alle ingen
K Kn 10 8 3 2
ingen
K Kn 10 8 6 5 3
K 9 6 D 7 4 3 2
7 6 4 E 9 5
K Kn 10 8 7 E 6 5
D 2 E 9 5
E Kn 10 8 5
D
D 9 4 3 2
7 4

Ved vårt bord gikk meldingene:

S                      V                       N                      Ø

pass             pass                  4 hj                  dobl

pass rundt

Øst spilte ut kløver ess, tok for hjerter ess og fortsatte kløver. 11 stikk og 990.  Jeg tipper at de som spilte 4 kløver doblet med 10 stikk og innkasserte 710 ble litt misfornøyd med middels på spillet

I tirsdagens klubbkveld på RealBridge fant Per Bryde Sundseth sjansen til spille hjem 11 stikk i hjerterkontrakt og innkasserte en ren topp:

Ø/N-S 4
E 9 6 4 3 2
D 3
E K 6 2
10 7 6 5 3 D Kn 9 2
10 D 7
K 10 8 7 6 4 E 5 2
Kn D 10 5 4
E K 8
K Kn 8 5
Kn 9
9 8 7 3

Meldingene gikk:

Ø                S                  V                  N

pass          1 kl               pass            1 hj

dobl          2 hj              3 sp             4 hj

pass rundt

Spar dame kom ut til esset, og hjerter ess og konge fjernet motpartens trumf. Spar konge og bort med en ruter og sparstjeling for å eliminere den fargen. Ruter til damen og esset og mer ruter til stjeling. Nå tok Per for kløver ess, og da knekten kom på hos Vest, fortsatte han med liten kløver som en sikkerhetsforanstaltning.  Øst kan stikke, men må i så fall spille kløver til saks eller en annen farge til dobbelt renons.

I mandagens   Vestfoldkveld på RealBridge spilte Jorunn Lie seg til en topp mot oss på dette spillet:

V/N-S K 10 8 7
Kn
E K 7 3
E K 9 4
Kn 9 4 3 ingen
10 6 4 2 E D 9 8 5 3
Kn 9 10 5 4 2
D 8 5 10 3 2
E D 6 5 2
K 7
D 8 6
Kn 7 6

Meldinger:

V                  N                    Ø                       S

pass            1 kl                1 hj                    1 sp

pass            4 sp               pass rundt

Hjerter ut til esset og  skift til ruter til nieren og esset. Spar til esset avslørte trumfsitsen, og Jorunn tok ut den med finesse over knekten. Ruter ess og ruter til damen avslørte at den fargen ikke satt, men på den siste sparen hadde Øst kastet en kløver, og dermed spilte Jorunn kløver knekt, og dermed var tre stikk i den fargen og tolv totalt sikret. 16 poeng til Jorunn og Inger og null til oss.

I kveldens aller siste spill møtte spillerne en klassiker:

S/ingen E 10 8
E 5
D 5 3
E 7 5 4 3
Kn 4 3 9 6
Kn 9 7 4 8 3
E K 7 6 9 8 4 2
K 8 D Kn 10 9 2
K D 7 5 2
K D 10 6 2
Kn 10
6

Meldingene gikk:

S                   V                   N                  Ø

1 sp             dobl             redobl            pass

2 hj             pass            4 sp                  pass rundt

Tre ganger ruter ut, og nå er riktig spilleføring og ta spar ess og spar konge for så å spille tre ganger hjerter til stjeling. Så lenge samme hånd er kort i spar og hjerter blir resultatet 11 stikk.

I dette spillet fra gårsdagens klubbkveld på nettet var kortene gitt med boksehansker:

Ø/alle Kn 10 8 7 6 5 3
E
K D Kn 9 7
ingen
4 E
10 9 8 6 5 4 K Kn 7 3 2
6 3 2
E D Kn 10
K 9 7 4 3 2
K D 9 2
D
E 10 8 5 4
8 6 5

Roar Langlete og Willy Wahl fikk full uttelling etter dette meldingsforløpet:

Ø                  S                     V                     N

1 kl             1 ru                1 hj                   4 sp

5 ru            5 sp               6 hj                   6 sp

dobl           pass rundt

Godt vurdert. Det ble kun stikk for trumf ess til oss motpart, og 1660 var ikke uventet en ren topp.

Vestfoldkveldene beholder populariteten sin også etter påske. Mandag 5.4 var det nok en gang over 20 par som stilte til start på RealBridge. Det ble seier til Per B Sundeth og Arvid Lorentzen, og dette spillet med Per ved roret bidro virksomt:

Ø/Ø-V D 10 8 7 5
5
E K
D 9 4 3 2
K 9 E Kn 3 2
10 9 8 4 E K D 2
D Kn 6 3 7 2
E K 6 Kn 8 7
6 4
Kn 7 6 3
10 9 8 5 4
10 5
 

 

Den vanligste kontrakten var 4 hjerter med 10 stikk, mens Per og Arvid kom i 3 NT etter innmelding fra Nord:

Ø           S            V          N

1 NT     pass     2 kl       2 sp

dobl     pass     3 sp       3 NT

pass rundt

Utspill spar til nieren, tieren og knekten, og en ruter gikk til knekt og konge. Ny spar til kongen, og hjerter ess og konge avslørte sitsen i den fargen. En ruter ble dukket til Nords ess, og nå var resten som en åpen bok for Per. Han stakk sparreturen med esset, tok for ess, konge i kløver, og så ble Syd spilt inn i ruter og måtte spille hjerter opp i saks. Ensamtopp som våre svenske venner ville uttrykt det.

Klubbturneringen i går, 23.3 samlet 20 par, og vi gratulerer de klare vinnerne, Verina Dahl og Tor Walle. Som vanlig var det mange interessante spill, og jeg tenker å dele et par spilletips. Først en hjerterutgang der hele 7 av 10 par kun klarte å spille hjem ni stikk:

N/ingen E 10 4 3
Kn 10 9 4 2
E 10
E 5
Kn 9 8 2 D 5
8 3 E 6 5
D 9 3 K Kn 7 6 5 2
D Kn 9 8 4 2
K 7 6
K D 7
8 4
K 10 7 6 5

Du har ni sikre stikk med to i spar, fire i hjerter, ett i ruter og to i kløver.  Behandlingen av sparfargen er avgjørende. Den beste spillemåten er å ta esset og kongen og så spille en liten mot tieren. Det klarer alle 3-3 sitser samt 4-2 med en honnør dobbel hos Øst.

Så til en sparkontrakt der kun to klarte å få 12 stikk:

Ø/alle K D Kn 3 2
Kn 10 4 3 2
D 4
4
9 7 10 4
E K 4 D 9 7 5
7 3 2 K 10 8 5
Kn 9 8 7 3 K 6 2
E 8 6 5
8
E Kn 9 6
E D 10 5

Du får hjerter ut til kongen og spar i vri som du tar med knekten og spiller ruter dame, til konge og ess, ruter knekt og stjeler en ruter. Nå ser det kanskje ut som du kan krysstjele resten, men den gang ei. Du må faktisk ta en finesse til for å få det tolvte. Kløver til damen, altså og så kryss. 12 i boks!   Finessen ryker, sier du? Ja, da klarer vi fortsatt 11 stikk hvis kløver knekt sitter høyst tredje.

Turneringene til Vestfold Bridgekrets på mandager har vært en suksess, og i går 22.3 ble det ny deltakerrekord med hele 28 par. Per B Sundseth og jeg var turneringsledere og hadde samtidig den rette flyten spillemessig slik at det ble topplassering. I siste runde spilte makker seg pent til en topp som bidro virksomt til seieren:

Ø/Alle K
D 4 3
D 6 4
E K 10 9 6 3
Kn 10 8 3 E D 7 6 2
Kn 9 8 7 E K 10 5
K Kn 3 2 8
2 D 7 4
9 5 4
6 2
E 10 9 7 5
Kn 8 5

Per var Øst, og meldingene gikk:

Ø               S                 V                   N

1 sp          pass             2 sp            3 kl

4 sp         pass rundt

Utspillet var liten kløver til kongen, og Nord returnerte spar konge. På ruter åtte la Syd lavt, og Per gjettet riktig ved å gå opp med kongen.. Ruter til stjeling, kløverstjeling, hjerter til kongen og ny kløverstjeling. Ned med spar knekt, og så fikk hjerter knekt løpe. Dermed var det bare å stjele seg inn på med en ruter, ta ut trumfen og innkassere hjerterne. 680 var det ingen som kunne matche.

1 2 3 7
Kategorier