Knut Kjærnsrød

1 2 3 9

De to første rundene er snart ferdigspilt, og det er overveiende sannsynlig at begge våre lag går videre etter en seier og ett tap for hvert av lagene. Vi spilte mot Sandefjord 1 i går og måtte tåle et klart nederlag. Se om du kan redusere tapet på dette spillet:

V/Alle 9 7 3
E 10 9 8 5
E K
8 7 6
E D 8
Kn 6 4 3
6 4 2
E 5 4

Meldingene går:

V                  N                       Ø                    S

1 ru             1 hj                   1 sp                2 ru

pass            2 NT                 pass              4 hj

pass rundt

Øst spiller ut kløver ti som får beholde stikket, og en ny kløver går til esset mens Vest legger knekten . Du ville nok heller vært i 3 NT, men det kanskje ikke så lett å ende der. Nå er det hjerterkontrakt som gjelder, og hvordan må det sitte?

Du har tilsynelatende minst fire tapere, men for å klare kontrakten må Vest ha hjerter konge dobbel og dobbel spar.

Dermed går du til verket slik: spill hjerter til esset med en gang så ikke Vest skal få noen avblokkeringstanker. Ta for ess konge i ruter, spar til damen, ruter til stjeling

og spar til esset. Nå spiller du hjerter, og slik satt det:

Kn 10 K 6 5 4 2
K 7  D 2
D Kn 10 8 7 9 5 3
K D Kn 3 10 9 2

Vest kan hente et kløverstikk men må så spille til dobbelrenons, og spartaperen forsvinner.

Det er absolutt en sjeldenhet at du har 21 balanserte poeng når makker åpner med 1 NT ( 15-17), men det skjedde i klubben i går med disse kortene:

V/Alle

Kn 8 7
K 5 3
E K 4
K Kn 10 9
D 10 6 2 Kn 10 6
9 7 2 Kn 10 6
9 8 7 6 Kn 10 52
7 2 8 4 3
E K 3
E D 8 4
D 3
E D 6 5

 

TRine og Magnar Langemyr meldte enkelt og effektivt mot oss:

N                           S

1 NT                   4  NT

5 ru                    5 NT

6 sp                    7 sp

pass rundt

Ingen vansker med 13 stikk siden hjerteren oppførte seg pent, og det ble det topp med tre andre. Noen sa at storeslemmen ville henge på 3-3 i hjerter, men det er flere andre sjanser, Spar dame kan falle singel eller dobbel eller spar dame sammen med hjerterlengden fungerer like bra. Alt i alt en storelsem som bør meldes. Tor Svendsen – Hans Låhne, Stein Endresen – Knut Daffinrud og Tor Walle – Arild Ruhd var med og delte toppen.

DEt er alltid hyggelig å støte på gamle venner, også ved bridgebordet, og i blant kommer vi over absolutte klassikere. Disse kortene hadde vi i klubben forrige uke:

N/N-S
E 9 3 K 8 6 4
D Kn 10 4 2 E 7 5 3
D 5 E 4
K D 3 9 5 4

Du er som Vest i den naturlige kontrakten 4 hjerter og får liten ruter ut. Du prøver liten i bordet, men Syd har kongen og spiller kløvertilbake som går til dame og ess, og kløver fra NOrd må du stikke. Dert ser ikke lyst ut nå, men på hjerter dame dukker i alle fall kongen opp hos Nord, og hva skal til for å lande kontrakten nå?

Jo, etter uttrumfing må du ta ess, konge i spar og så spille kløver og håpe på at den som komme inn, ikke har spar igjen og må spille til dobbel renons. Det var akkurat slik det satt, for N-S hadde:

D 10
K
Kn 8 7 3 2
E Kn 10 8 7
Kn 7 5 2
9 8 6
K 10 9 6
6 2

 

I spill 6 fra torsdagens klubbkveld var det helt avgjørende hva du saket på den tredje trumfrunden:

Ø/Ø-V
Kn 9 6 4
10 5 2
K D 7 4 2
7
3 2 E 8 5
K D Kn 4 E 7 6 3
E Kn 5 6 3
K 9 5 3 E 8 6 2
K D 10 7
9 8
10 9 8
D Kn 10 4

Vest spiller 4 hjerter, og får kløver ut til tieren og kongen. Tre ganger trumf renser fargen hos N-S, og nå ser det ganske ufarlig ut å sake en spar på Syds kort, men se hva som kan skje da:

Spilleren dukker en spar og en ruter og passer på å være inne på Østs hånd med tre kort igjen:

Kn
ingen
K 7
ingen
ingen ingen
ingen ingen
ingen ingen
9 5 3 E 8 6
ingen
ingen
ingen
D Kn 4

Når du nå spiller liten kløver fra Øst, er Syd innspilt og må gi kløver opp i saks. Hadde du hatt en spar igjen, kunne du tatt beten med den.

Vi har prøvd å få det til en stund, men endelig ser det ut til at vi skal lykkes med å etablere en B-pulje i klubben. Tirsdag spilte 6 par 15 spill, og vi har godt håp om at vi skal bli enda flere utover.  Vi spiller i første omgang 31.5 og 7.6, og kanskje tar vi en tirsdag eller to til før et sommeropphold. Vi  starter pulja igjen i månedskiftet august/september, alle skal få klar beskjed om tidspunkt. For de som ønsker det, er det selvfølgelig full anledning til å møte opp i sommer og spille i den vanlige, åpne pulja.

DEn første eliteturneringen i Vestfold på svært mange år ble spilt i Horten søndag med de 12 kvalifiserte parene fra KM på plass. DEt ble superjevnt om seieren, og til slutt var det Harald Skjæran og Kenneth Syversen fra Larvik som sto øverst – ett fattig poeng foran makker Per Bryde Sundseth og meg selv. Det ser ut som vi har to plasser i NM-finalen for par, og dermed får vi også være med på den leken senere i år.

Denne utgangen var vi helt alene om:

N/Alle D 9 4
8 7 5
9 5
K D 8 6 5
Kn 8 3 2 7 6
D Kn 9 K 10 6 3
K 10 8 D 6 4 3 2
E 7 2 10 9
E K 10 5
E 4 2
E Kn 7
Kn 4 3

Meldingene gikk:

N                        S

pass                  1 NT

2 kl                    2 sp

2 NT                  3 NT

Pass

Vest valgte kløver i utspill, og dermed ble det lett, men kontrakten står uansett, selv med hjerter i utspill. En forsvarsfeil gjorde at jeg fikk ti stikk, men overstikket endret ikke på utseendet til motpartens null

I gårsdagens klubbkveld  knuste Anne Kaalstad og Astrid Ottestad oss på dette spillet:

S/Alle E 9 8 6 3
6 3
K 8 4
K 10 8
ingen D 7 4 2
K Kn 9 7 4 E 10
E 7 6 2 Kn 3
9 7 4 2 E D Kn 6 3
K Kn 10 5
D 8 5 2
D 10 9 5
5

Meldinger:

S                 V                    N                  Ø

pass           pass              1 sp                2 kl

4 sp           5 kl                pass               pass

dobl          pass rundt

Jeg spilte ut spar knekt, og Anne håndterte kortene perfekt:

Stjeling i bordet hjerter til esset og ny stjeling. Alle sparene ble stjålet, hjerterne godspilt, og rutertaperen forsvant på hjerter knekt. Jeg fikk for en liten trumf, og makker fikk for kløver konge, men 750 var topp med god margin.

Ingen klarte å få 12 stikk på disse kortene:

V/Alle Kn 6 5 2
4
10 6 4 3 2
E 8 3
8 7 D 10
K D 10 8 7 E Kn 5
D 8 7 Kn 9
10 9 5 D Kn 7 6 4 2
E K 9 4 3
9 6 3 2
E K 5
K

 

Etter kløveråpning av Øst, ble de fleste spillefører i sparkontrakt som Syd.

Hjerter konge ut og skift til kløver, og nå burde det vært mulig å finne veien til resten av stikkene.

Ess, konge i spar og i ruter og hjerter til stjeling. Ruter til stjeling og hjerter stjeles på bordet som inn tak  til de godspilte ruterne. Selv om trumfen skulle sitte 3-1, kan det ikke skade å spille på den måten. Det blir uansett minimum 10 stikk.

 

I lagturneringen på Realbridge blr vi nummer to i vår gruppe og i går spilte vi 16-dels finale mot et lag fra Bergen( i 2, div som oss) Heller ikke denne gangen klarte vi å ta oss videre, det ble tap med 14 imp etter mange store spill og svinger. Her spilte makker pent hjem en utgang:

N/Ø-V 6 5 4 2
E Kn 7 2
D 10 7 4
E
E 9 7 3 K D
K 9 6 8 5 3
6 E K Kn 5 3
K 9 8 7 2 D 5 4
Kn 10 8
D 10 4
9 8 2
Kn 10 6 3

Meldingene gikk:

N                 Ø                S                     V

1 ru            1 NT           pass              2 kl

pass          2 ru            pass               3 NT

pass rundt

Spar knekt ut til esset, og så spilte makker liten kløver til syveren og esset. Ruter i retur til knekten, kløver til kongen og kløver tilbake til damen. Han tok så for spar dame og spilte tre ganger ruter slik at Nord var inne og måtte gi bordet for hjerter konge og den siste sparen. 10 stikk og ved det andre bordet betet Jon og Trond Kontrakten

Serimesterskapet ble avsluttet denne helgen, og etter gjennomgående god innsats på Hamar kunne laget vårt fra Nøtterøy innkassere 3.plassen i 2. div , avd B Lenge siden vi har et så godt resultat. Her håndterte Jon Stensvold en utgang på perfekt vis:

N/N-S 9 5
K 6 4 3 2
K 10 8
Kn 3 2
K 8 7 E 10 4 2
Kn 8 5
D 7 4 3 2 E Kn 9 6 5
8 7 5 D 10 9
D Kn 6 3
E D 10 9 7
ingen
E K 6 4

 

Etter at Ø.V hadde stampet i 5 ruter ble han som Nord spillefører i 5 hjerter. Ruter ess ut til stjeling og ess, konge i hjerter tok ut motpartens trumf. Spar til damen og kongen, og Vest gjorde nå sitt beste ved å returnere kløver som ble tatt med bordets ess. Kunne han nå kommet inn på hånden, hadde det vært en smal sak å spille spar mot knekten for å etablere et stikk til kløveravkast. I stedet måtte han spille en spar til Østs tier, og det ruter tilbake. Ruter konge, ruter til stjeling og bordets siste trumf. Han stjal seg så inn på en sparstjeling, og hadde esset falt, ville alt vært OK. Det var det likevel, for på den siste trumfen la Øst ned kortene og ga opp, skvist i de svarte fargene.

Kretsmesterskapet for par  ble arrangert i kantina på Nøtterøy videregående søndag og ble på mange måter en enstående turnering. For første gang på lenge hadde vi mer enn 20 par på startstrek, og det var nok av både dame- og veteranpar slik at vi kunne kåre en kretsmester i begge disse klassene i tillegg til en mester totalt.

Ved avslutningen søndag kveld ble Per Bryde Sundseth og jeg utropt til dobbeltmestere, tittel både i åpen og veteran, men det viste seg senere på kvelden at det var en regnefeil i runde 2, og det medførte at LIv Strøm – Jarle Bogen strøk forbi oss og tok den førstnevnte. Vi beholdt dog mestertittelen i veteran. Gratulerer til Liv og Jarle!

Kretsen stilte med masse morsomme ekstrapremier, og Kretsleder Heidi Berre Skjæran skjøttet regnskapet utmerket. Vegar Næss og Harald Berre Skjæran var spillende turneringsledere, det gikk helt fint.

Elisabeth Østrem og Anders Johansson assistert av Trine Langemyr hadde sørget for at det var nok av lekkerheter å bite i til en billig pris.

Et turneringsopplegg vi absolutt kan prøve å kopiere.

1 2 3 9
Kategorier