Knut Kjærnsrød

I dette spillet fra gårsdagens klubbkveld på nettet var kortene gitt med boksehansker:

Ø/alle Kn 10 8 7 6 5 3
E
K D Kn 9 7
ingen
4 E
10 9 8 6 5 4 K Kn 7 3 2
6 3 2
E D Kn 10
K 9 7 4 3 2
K D 9 2
D
E 10 8 5 4
8 6 5

Roar Langlete og Willy Wahl fikk full uttelling etter dette meldingsforløpet:

Ø                  S                     V                     N

1 kl             1 ru                1 hj                   4 sp

5 ru            5 sp               6 hj                   6 sp

dobl           pass rundt

Godt vurdert. Det ble kun stikk for trumf ess til oss motpart, og 1660 var ikke uventet en ren topp.

Vestfoldkveldene beholder populariteten sin også etter påske. Mandag 5.4 var det nok en gang over 20 par som stilte til start på RealBridge. Det ble seier til Per B Sundeth og Arvid Lorentzen, og dette spillet med Per ved roret bidro virksomt:

Ø/Ø-V D 10 8 7 5
5
E K
D 9 4 3 2
K 9 E Kn 3 2
10 9 8 4 E K D 2
D Kn 6 3 7 2
E K 6 Kn 8 7
6 4
Kn 7 6 3
10 9 8 5 4
10 5
 

 

Den vanligste kontrakten var 4 hjerter med 10 stikk, mens Per og Arvid kom i 3 NT etter innmelding fra Nord:

Ø           S            V          N

1 NT     pass     2 kl       2 sp

dobl     pass     3 sp       3 NT

pass rundt

Utspill spar til nieren, tieren og knekten, og en ruter gikk til knekt og konge. Ny spar til kongen, og hjerter ess og konge avslørte sitsen i den fargen. En ruter ble dukket til Nords ess, og nå var resten som en åpen bok for Per. Han stakk sparreturen med esset, tok for ess, konge i kløver, og så ble Syd spilt inn i ruter og måtte spille hjerter opp i saks. Ensamtopp som våre svenske venner ville uttrykt det.

Klubbturneringen i går, 23.3 samlet 20 par, og vi gratulerer de klare vinnerne, Verina Dahl og Tor Walle. Som vanlig var det mange interessante spill, og jeg tenker å dele et par spilletips. Først en hjerterutgang der hele 7 av 10 par kun klarte å spille hjem ni stikk:

N/ingen E 10 4 3
Kn 10 9 4 2
E 10
E 5
Kn 9 8 2 D 5
8 3 E 6 5
D 9 3 K Kn 7 6 5 2
D Kn 9 8 4 2
K 7 6
K D 7
8 4
K 10 7 6 5

Du har ni sikre stikk med to i spar, fire i hjerter, ett i ruter og to i kløver.  Behandlingen av sparfargen er avgjørende. Den beste spillemåten er å ta esset og kongen og så spille en liten mot tieren. Det klarer alle 3-3 sitser samt 4-2 med en honnør dobbel hos Øst.

Så til en sparkontrakt der kun to klarte å få 12 stikk:

Ø/alle K D Kn 3 2
Kn 10 4 3 2
D 4
4
9 7 10 4
E K 4 D 9 7 5
7 3 2 K 10 8 5
Kn 9 8 7 3 K 6 2
E 8 6 5
8
E Kn 9 6
E D 10 5

Du får hjerter ut til kongen og spar i vri som du tar med knekten og spiller ruter dame, til konge og ess, ruter knekt og stjeler en ruter. Nå ser det kanskje ut som du kan krysstjele resten, men den gang ei. Du må faktisk ta en finesse til for å få det tolvte. Kløver til damen, altså og så kryss. 12 i boks!   Finessen ryker, sier du? Ja, da klarer vi fortsatt 11 stikk hvis kløver knekt sitter høyst tredje.

Turneringene til Vestfold Bridgekrets på mandager har vært en suksess, og i går 22.3 ble det ny deltakerrekord med hele 28 par. Per B Sundseth og jeg var turneringsledere og hadde samtidig den rette flyten spillemessig slik at det ble topplassering. I siste runde spilte makker seg pent til en topp som bidro virksomt til seieren:

Ø/Alle K
D 4 3
D 6 4
E K 10 9 6 3
Kn 10 8 3 E D 7 6 2
Kn 9 8 7 E K 10 5
K Kn 3 2 8
2 D 7 4
9 5 4
6 2
E 10 9 7 5
Kn 8 5

Per var Øst, og meldingene gikk:

Ø               S                 V                   N

1 sp          pass             2 sp            3 kl

4 sp         pass rundt

Utspillet var liten kløver til kongen, og Nord returnerte spar konge. På ruter åtte la Syd lavt, og Per gjettet riktig ved å gå opp med kongen.. Ruter til stjeling, kløverstjeling, hjerter til kongen og ny kløverstjeling. Ned med spar knekt, og så fikk hjerter knekt løpe. Dermed var det bare å stjele seg inn på med en ruter, ta ut trumfen og innkassere hjerterne. 680 var det ingen som kunne matche.

I går spilte vi vår siste kamp i den avsluttende runden i grunnspillet i den landsomfattende lagturneringen på RealBridge. Vi vant 52-40 og har da seks seire av syv mulige. Pussig nok kom vårt eneste tap mot bunnlaget i gruppa.  Vi manglet noen få imp på å vinne gruppa og endte på tredje plass, men med god margin til sluttspillet som begynner etter påske.

For kort tid siden presenterte jeg en to-sidig skvis som hjalp til å spille hjem 7 NT.  I går dukket det pussig nok opp en til, riktignok bare for å få overstikk i 3 NT og uten særlig imp-betydning, men moro likevel:

N/ingen E Kn 10 7 5
E D 5
4 2
K 6 3
K 9 6 4 3 D
K 2 Kn 9 8 4 3
10 9 8 3 D Kn 7 5
5 4 D 10 2
8 2
10 7 6
E K 6
E Kn 9 8 7

Kontrakten ble naturlige 3 NT hos Nord og utspill liten hjerter til konge og ess. Kløver konge og kløver til knekten og spar til ti og dame. Ruter i retur til bordets konge, og spar til knekten avslørte sitsen i den fargen.  Nå fulgte kløverstikkene, og før den siste er stillingen:

E 7
D 5
4
ingen
K 9 6 ingen
ingen Kn 9
10 9 D Kn 7
ingen ingen
ingen
10 7
E 6
9

På kløver ni saker Vest en spar , Nord en hjerter og Øst en ruter. Nå følger hjerter til damen, og Vest må kvitte seg med en ruter for å gardere sparen.  Øst følger jo farge, men på spar ess må han også la en ruter gå for at ikke hjerter ti skal bli god. Dermed tar bordet de to siste stikkene for esset og sekseren i ruter.

På dette spillet skaffet Trond Løfqvist oss 12 imp på å tråkle hjem 4 spar på elegant vis:

V/Ø-V 8 6
K D 8 3
E K 9 7 4
Kn 3
K D 7 5 E Kn 10 9
E 5 10 9 7 6 5
D 10 6 3 ingen
D 74 E 10 8 6
4 3 2
Kn 2
Kn 8 5 2
K 9 5 2

Han satt Vest, og utspillet var en liten spar til bordets nier. Hjerter ess og hjerter til knekten og mer spar i retur til tieren. Hjerter til stjeling, kløver til esset og hjerter stjeling med kongen i spar. Nå la han ned kløver dame og felte Nords knekt. Med ruter i retur kunne han ta ut den siste trumfen og innkassere den femte hjerteren og kløver ti. Ved vårt bord gikk spilleren bet.

I går spilte vi den nest siste lagkampen i innledende runde, og gikk på et relativt overraskende tap, 50-71 mot bunnlaget i gruppa. Vi er uansett på vei mot sluttspill. Den siste kampen spilles neste uke.

Klubbkvelden i går satte Real Bridge rekord med hele 20 par, og vi gratulerer vinnerne Vegar Næss og Kåre Wahlqvist! Selv havnet vi et stykke ned på lista, men dette spillet fra siste runde fikk jeg god dreis på:

N/alle Kn 10 9 2
K 8 4
7
K 10 9 6 3
K D 5 3 7 6
Kn 5 D 10 3 2
K 9 5 3 8 6 4
E 4 2 D Kn 8 7
E 8 4
E 9 7 6
E D Kn 10 2
5

Meldingene gikk:

N                     S

pass               1 ru

1 sp                2 hj

pass

Han Låhne fant et god utspill med hjerter knekt som kongen tok seg av. Ruter til esset, ruter dame fikk løpe med sparavkast, og det samme fikk ruter ti. På ruter knekt til kongen kastet jeg nok en spar i bordet, og Øst saket også spar. Ny hjerter til esset og kløver til esset. Spar konge til esset, spar til stjeling og overstjeling. Øst kunne nå ta for hjerter dame, men måtte spille kløver til kongen slik at den siste spartaperen forsvant. Dermed ble det 9 stikk og bare litt over middels siden noen av de som spilte sparkontrakt fikk 10 stikk.

Mandagsundervisningen går for fullt, og medlemmene er fornøyd, det er vi glade for. Vi fortsetter i alle fall fram til påske. I forbindelse med spillene 1. mars presenterer vi et par tips, ett på motspill og ett på melding.

I det aller første spillet var kortene:

N/ingen D 7 5
7 3 2
E D 9 4 3
K 10
E 9 10 8 6 4 3
K D Kn  9 8 6 4
K 5 2 10 7 6
9 7 6 D 5 3
K Kn 2
E 10 5
Kn 8
E Kn 8 4 2

Etter åpning 1 ruter fra Nord, og innmelding i hjerter fra Vest havner Syd i 3 NT. Hjerter konge ut, Syd dukker en eller to ganger og spiller så ruter knekt. Nå er det helt nødvendig at Vest dekker med kongen. Har Syd Kn,10, er det likegyldig, men en må spille på at makker har tieren. Dukker en ruter knekt, blir det fem stikk i den fargen og elleve totalt siden en etterpå tar finesse i kløver over Østs dame.

I spill 5 hadde vi disse kortene:

N/N-S ingen
E K Kn 8 6 5
K D 2
Kn 10 9 8
K Kn 10 5 4 3 E 9 6 2
10 4 D 9 3
E 7 5 4 ingen
5 E K D 7 3 2
D 8 7
7 2
Kn 10 9 8 6 3
6 4

Meldingene innledes:

N               Ø              S                 V

1 hj          dobl          pass            ?

Det kan synes litt risikabelt å doble opplysende siden en ikke har en eneste ruter, men hvis makker skulle melde den fargen, fortsetter en bare med 3 kløver som viser god hånd med kløverfarge.  Denne gangen har makker spar, og nå er det viktig å hoppe til 2 spar for å si fra at en har mer enn minimum. Svaret 1 spar kan avgis på helt ned til null poeng.

I går spilte vi den femte kampen i NBFs lagturnering, og det endte med klar seier 83-44. Da er vi i praksis klare for sluttspillet siden vi allerede har 70,31 VP i boks. Dette spillet bidro virksomt der Trond og Jon meldte en meget pen 7 kløver:

Ø/N-S K 7 3
9 5 4
D 7 6 5
8 7 4
Kn E 8 6 5 2
K 6 E 2
E K Kn 10 3 2 9 4
D Kn 6 2 E K 10 3
D 10 9 4
D Kn 10 8 7 3
8
9 5

Jon                   Trond

1 sp                    2 ru

3 kl                     3 hj ( 4. farge )

3 NT                   4 kl ( sleminvitt )

4 hj                      4 NT

5 kl ( 1/4 ess)     7 kl

pass

Det var ingen problemer med å ta de 13 stikkene, og ga 10 imp i vinst siden motstanderne ved vårt bord meldt 6 NT. Den kan faktisk betes med spar ut, men det er i praksis umulig å finne siden Øst åpnet med 1 spar.

Søndag spilte vi vår fjerde lagkamp i serien NBF administrerer, og det endte med vår fjerde seier, resultat 54 – 39, og vi ligger nå på 2.plass i pulja, helt i ryggen på lederne. På dette spillet tråklet Per B Sundseth hjem en vanskelig 3 NT:

V/alle K
D 10 8
K 9 5 4 2
K 8 7 5
D 10 9 5 4 6 3
K 7 5 2 Kn 9 3
ingen E D Kn 8 7 6 3
D 6 4 3 Kn 9 3
E Kn 8 7 2
E 6 4
10
E 10 9 2

Han åpnet som Nord med 1 ruter og endte da til slutt i 3 NT med liten hjerter ut til kongen og mer hjerter til damen. Spar konge, kløver til esset, og spar ess og mer spar avslørte at sjansen for damen tredje i den fargen ikke var til stede. Vest spilte mer hjerter til esset, og kløver ti fikk løpe. Det samme gjorde kløver ni, og avsluttet Per med å spille ruter ti som fikk løpe til Øst. Han kunne ta for esset også, men så fikk er for minorkongene som sikrt kontrakten.

Kategorier