Knut Kjærnsrød

I Tønsberg BKs RealBridge turnering torsdag 25. gjennomførte Ingolf Bru en nydelig 2-sidig skvis for å lande en noe hardt meldt storeslem:

N/ingen 10 6 5 2
Kn 5 4
Kn 10 8
4 3 2
ingen E K Kn 9 7 4 3
E D 10 8 3 2 9
E K 9 6 5 D 2
E 7 K Kn 8
D 8
K 7 6
7 4 3
D 10 9 6 5

Øst åpnet med 1 spar, og etter en lang budserie endte Ingolf i 7 NT som Vest. Nord spilte ut ruter knekt til bordets dame. Ess, konge , Knekt i spar ble innkassert, og deretter kom turen til ruterfargen. Før den siste var stillingen:

10
Kn 5 4
ingen
4 3
ingen 9 7
E D 10 9
6 ingen
E 7 K Kn 8
ingen
K 7 6
ingen
D 10 9

På ruter seks kunne NOrd legge en kløver, bordet en spar, og Syd måtte la en hjerter gå for å holde kløveren. Så fulgt kløver ess og kløver til kongen, og Nord måtte også la en hjerter gå for å holde sparen. Dermed avsluttet Ingolf med hjerter til damen, hjerter ess felte kongen og knekten, og hjerter ti var det trettende stikket.

En utvidelse av Blackwood-konvensjonen som betyr at en tar med seg trumf konge som et femte ess.

Svarene er som følger:

5 kløver = 1 eller 4 ess

5 ruter = 0 eller 3 ess

5 hjerter = 2 ess uten trumf dame

5 spar = 2 ess med trumf dame

Jeg gjør oppmerksom på at noen velger å bytte om de to første svarene, altså :

5 kløver = 0 eller 3 ess

5 ruter = 1 eller 4 ess

Hvis dere lurer på hvorfor 5 ess ikke er inkludert i svarene, er det fordi en aldri bør tillate seg å spørre i 4 NT hvis en ikke har noen ess.

Jeg vil også tilføye at hvis en fortsetter å spørre etter konger med 5 NT, garanterer en at alle ess er til stede.

Det er selvfølgelig også et krav at en vet hvilken farge en spør om essene i. Jeg tar noen eksempler:

1 sp – 4 NT  = spar som trumf

1 sp – 3 sp

4 NT  = spar

1 sp  – 4 kl  ( renons)

4 NT  = spar

1 sp  – 2 kl

2 sp  – 4 NT  = spar

1 sp – 2 hj

4 NT  = hjerter som trumf

1 sp – 2 ru

2 hj  – 4 NT = hjerter

Vi tar et godt eksempel fra siste klubbkveld på RealBridge:

S/Ingen 6 4 2
Kn 8 7
K 8 7 5
Kn 10 5
E K D Kn 7 5 3
E 10 3 K D 9 5 4 2
E Kn 3 9 6 4
3 E 8 7
10 9 8
6
D 10 2
K D 9 6 4 2

 

Meldingene bør enten gå:

V                     Ø

1 sp                2 hj

4 NT              5 sp ( 2 ess + trumf dame)

7 hj                 pass

Selv med bare 9 hp bør Øst absolutt melde 2 hjerter, og etter det svaret kan Vest se at det er kun essene og hjerterfargens kvalitet som er avgjørende for storeslem.

Meldingene kan også gå:

V                     Ø

2 kl                 2 hj

4 NT               5 sp

7 hj                 pass

Søndag spilte vi vår andre kamp i den landsomfattende lagturneringen, og resulterte i seier 52-32 over et lag fra Oslo. Seieren kunne blitt vesentlig større hvis jeg hadde valgt riktig rutervariant i dette spillet:

S/Alle D 4
K 6 5 4
E 9 7 4
K 5 3
E 8 5 3
2
D 10 5 3 2
E D Kn
 

 

Meldingene gikk:            S                  N

1 ru               1 hj

1 sp               3 ru

3 NT              pass

Det kom kløver ut til damen, og hvordan skal ruteren behandles?  Du kan satse på å spille esset og liten mot damen som takler begge honnørene hos øst, eller du kan spille damen. Jeg valgte det første, men det var feil når motparten hadde:

10 9 2 K Kn 7 6
D 9 7 3 E Kn 10 8
K 8 6 Kn
8 6 2 10 9 7 4

Etter ruter ess og ruter til kongen kom det skift til spar ti. Jeg tok den tredje sparen og burde nå tatt mine 8 stikk, men satset på hjerter ess foran og endte opp med hele minus fire. Det ble bare 5 imp ut, heldigvis, da 3 NT var gått to bet ved det andre bordet. Ruter dame sikrer fem stikk i fargen, og hjemgang hadde blitt belønnet med + 13

Mandagsundervisningen går sin gang, og vi får mange hyggelige tilbakemeldinger.  I siste runde på mandag forekom dette interessante spillet:

N/alle E D 8 5 4 3
5
D 8 6
K 8 5
Kn 10 6 K 2
8 6 2 E D Kn 10 9 7 2
K 5 2 E 10 4
E 10 4 3 6
9 7
K 3
Kn 9 7 3
D Kn 9 7 3

Tor Walle og Inger Heldal Anderson meldte seg korrekt opp i 4 hjerter på denne måten.

N               Ø                S                V

1 sp           dobl          1 NT          pass

2 sp           3 hj           pass          4 hj

pass rundt

Dobling etterfulgt av melding i ny farge viser sterk kort, og derfor var ikke Inger i tvil om å løfte til utgang. Spar ni ut til esset, og mer spar til kongen. Tor spilte en kløver til esset og seilte hjerter seks til kongen. Mer kløver til kongen  og stjeling,  og Tor satte i gang med trumfen sin. før de to siste så det slik ut:

D
ingen
D 8 6
8
Kn ingen
ingen 9 7
K 5 2 E 10 4
10 ingen
ingen
ingen
Kn 9 7 3
D

Nå var det duket for en klassisk 2-sidig skvis. PÅ nest siste hjerter kunne Syd legge en ruter, det samme gjorde bordet, og jeg kunne kvitte meg med kløver åtte. På den siste trumfen måtte Syd kvitte seg med en ny ruter, bordet fikk legge kløver ti, og jeg måtte også legge en ruter for å holde spar knekt. Dermed hentet Tor tre stikk i ruter. For å unngå skvisen må jeg beholde kløver konge, og Syd kvitte seg med alle sine i den fargen for å holde ruter.

Mandag 1.2 spilte vi vår første kamp i den NBF`s nyopprettede nettserie, og vi startet med seier 12.95 – 7.05 mot et lag fra Ogndal. Disse to spillene skaffet oss seieren. Først et som var som skreddersydd for systemet:

V/Ø-V 9 3
ingen
K D 9 8 6 3
D Kn 10 4 2
5 4 2 Kn 10 8 6
E Kn 7 3 2 K D 8 6
Kn 5 7 4
9 8 6 K 7 5
E K D 7
10 9 5 4
E 10 2
E 3  

 

Meldinger:              V               N                  Ø                 S

pass          pass             pass             1 NT

pass          2 sp              pass             3 kl

pass          3 hj               pass             4 ru

pass          5 ru               pass             6 ru

pass rundt

2 spar spør om max eller min NT, og 3 kløver viser max. 3 hjerter viser minst 5-5 i minor og renons i hjerter. Dermed var det ganske oppplagt å gå i slem. Med kløver ut og kongen gunstig plassert var det 13 lette stikk. Ved det andre bordet ble kontrakten 5 ruter med 13.

I det andre spillet var makker flink:

V/N-S E K Kn 10 9 7 5 2
E
7 5 4
6
D 8 3 4
10 8 5 K 9 6 4 2
E 10 Kn 8 3 2
E K Kn 5 2 10 9 8
4
D Kn 7 3
K D 9 6
D 7 4 3

Meldingene var enkle. Vest åpnet med 1 kløver og makker s naturlig nok 4 spar.

KLøver ti ut som fikk gå rundt, og neste kløver stjal makker. Tre ganger spar brakte Vest inn, og en ny kløver ble stjålet. Ruter til konge og ess og hjerter i retur.  Når makker nå spilte trumfen til bunns, og Øst ble skvist i de røde fargene. Ved det andre bordet tok Jon og Trond en bet i samme kontrakt.

I klubbkvelden på RealBridge i går kveld fikk vi gjensyn med en riktig klassiker i spill 9:

N/Ø-V

K D 10 5 3
Kn 7
D 3 2
E K 7
Kn 9 7 6 4 ingen
D 4 K 8 6 5 3
K Kn 9 4 E 7 6
D 3 9 8 6 4 2
E 8 2
E 10 9 2
10 8 5
Kn 10 5

Nord spilte sparkontrakt, og kløver ni kom ut til knekten, damen og esset. Spar til esset avslørte sitsen og at Vest måtte få et sikk i trumf. Hva spiller du tilbake, når du enten kommer inn på hjerter dame eller en stjeling?  Ruter knekt er løsningen. Hvis spilleren dekker med damen, tar Øst esset, og dermed har du saks over bordets tier.

Det vil åpenbart ta litt tid å bli kvitt Corona-plagen vår, og dermed er nettet redningen. Vestfold Bridgekrets har nå begynt med et mandagstilbud, åpent for alle i kretsen. Den første turneringen ble spilt i går, 25.1, og 22 par hadde funnet veien til de digitale borene på RealBridge. Makker Arvid Lorentzen og jeg hadde den nødvendige flyten for å gå til topps, men på dette spillet kunne  jeg gjort det enda bedre:

N/Ø-V
2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6

Du har disse kortene som Nord, og meldingene går:

N                       S

1 kl                   1 sp

2 kl                   4 NT

5 hj                   5 NT

Hva melder du nå?

Jeg kan først legge til at jeg svarte galt på 5-ess Blackwood spørsmålet. Jeg skulle sagt 5 spar som viser to ess + trumf dame ( trumfkongen regnes som ess)

Jeg meldte nå 6 kløver som benekter en konge utenom trumfen, men jeg skulle naturligvis meldt 7 kl. Makker inviterer til storeslem med 5 NT og garanterer alle essene, og med syv gående kløver  må jeg gi den positive beskjeden. Alle kortene var:

2
10 9 8 6
D
E K D Kn 10 8 6
6 5 4 8 7 3
K 4 3 2 Kn 5
K Kn 10 8 7 9 5 3 2
9 7 5 4 2
E K D Kn 10 9
E D 7
E 6 4
3

Nå la naturligvis makker kontrakten i  6 NT, og med 15 stikk var det overflod. Melder jeg som jeg skal, blir det 7 NT og delt topp med det eneste paret som fant storeslemmen, Thomas Ruth og Kåre Heibø.  6 NT ga likevel tre poeng over middels siden noen var i 6 spar som ikke kan vinnes med kløver ut.

Da var cupeventyret over for klubben vår i år. I går tapte vi med 2 imp for Skien 2, og det betyr at de to lagene våre har fått reisepass med til sammen 5 imp i runde 3. Naturligvis var det mange muligheter, men sånn er det bare. Vi satser på å komme sterkere tilbake. På det aller siste spillet spilte makker vakkert hjem 3 NT, mens det ble spilt 3 ruter med en bet ved det andre bordet:

V/Ø-V 7 5
K 10 9 6 5 4
K
10 8 5 3
D 8 4 2 Kn 6
Kn 8 3 E 7 2
E D Kn 9 3 10 7 5 2
Kn E D 7 6
E K 10 9 3
D
8 6 4
K 9 4 2

Meldingene gikk:    V                      N                   Ø                    S

1 ru                 2 hj                3 hj               pass

3 sp                 pass               3 NT            pass rundt

Hjerter dame kom ut og fikk beholde stikket. Syd skiftet til ess, konge og mer spar til damen, og nå la makker ned ruter ess som felte Nords konge. Dermed tok han hjerter ess og resten av ruterne, og Syd måtte kaste en av sparene sine for å holde kløver konge gardert. Han ble innspilt på spar ni og måtte spille kløver opp i saks.

I tiden framover blir det spill på RealBridge hver tirsdag kl 18.15, og med tanke på de gode erfaringene fra sist burde det friste mange til å melde seg på. Jeg benytter også anledningen til å minne om kontingenten. Vi mangler fortsatt mange innbetalinger.

Når vi hittil har spilt på nettet, har det gått på BBO som svært mange kjenner og har vært med på, men nå har vi fått en flott, ny mulighet: RealBridge.  Det er like enkelt å spille som BBO, men her kan vi både se og snakke med de andre deltakerne ved bordet. Et skikkelig fremskritt som vi håper mange av dere vil gå inn på etter hvert. Nøtterøy BK kommer til å spille klubbturneringer der hver tirsdag framover kl 18.15, og vi hadde vår første i går, med hele 16 par på startstrek, en fin begynnelse. Vi kommer etter hvert til å kunne legge resultatlisten direkte inn på hjemmesiden, men den funksjonen er ikke opp og går før i neste uke. Seieren i går ble delt mellom IVar Gjerde – Magne Indreitren og Knut og Per. På spill 21 spilte Jon Stensvold og Trond Løfqvist et glimrende motspill som skaffet dem en delt topp:

N/N-S E
E D 8
D Kn 9 5
Kn 9 6 5 2
8 5 4 3 2 K Kn 10 9 6
Kn 7 4 3 2
10 K 7 6
D 8 4 3 K 10 7
D 7
K 10 9 6 5
E 8 4 3 2
E

Meldingene gikk:

N                   Ø                     S                    V

1 kl              1 sp                  2 hj               2 sp

4 hj             4 sp                  dobl              pass rundt

Trond spilte ut Kløver ess og skiftet til hjerter som gikk til esset. Kløver ni i retur som fortalte om nok en hjerterhonnør ( høyt kort for høyeste farge), og Trond stjal. Liten hjerter til damen og nok en kløverstjeling sikret forsvaret stikk for alle trumfene sine. Ruter ess tok den fjerde beten og resultatet ble kun overgått av Arild Rydh og Jan Kvarme som nådde den fllotte 6 ruter kontrakten som gikk hjem i 13 stikk når trumfinessen holdt. Kontrakten var til overmål doblet, uten at det hadde noe å si for poengscoren.

Den tredje av NM-rundene er i gang og spilles på nettet. I går var Nøtterøy 2 i aksjon, og det ble dessverre et knepent tap 76-73. Etter et sånt resultat er det naturligvis mange spill der de tre impene kunne vært hentet. F.eks i dette spillet , der har du som Syd:

Kn
E D Kn 10 7
ingen
E K D 10 6 5 3

Meldingene har gått:          Ø                 S                 V                    N

1 sp            dobl            pass              2 ru

2 sp             ?

Hva melder du nå?

Det må være god vurdering å melde 5 kløver, det skal nesten ingen ting til hos makker for at det skal stå, og det gjorde det:

D 10 9 6 3
4
10 9 6 5 2
Kn 4
2 E K 8 6 5 4
K 8 6 5 2 9 3
E Kn 7 4 K D 8 3
9 8 2 7
Kn
E D Kn 10 7
ingen
E K D 10 6 5 3

 

5 kløver er enkel å vinne ved å stjele en hjerter i bordet og gi bort et stikk i hver av majorfargene. Aktuelt ble det meldt bare 4 kløver, og Nord kunne naturligvis ikke finne tillegg for å legge på. Det kunne gått bra likevel, for det ble meldt 6 kløver ved det andre bordet, men dessverre ble det klikk i motspillet slik at kontrakten føk hjem.

Noen andre Vestfold-lag har gjort det bra. Larvik slo et sterkt Vikersund-lag 66-60, og Horten  tok en overbevisende 76-41 seier over Arendal 1. Der spilte Liv Strøm elegant hjem utgang på disse kortene:

N/Alle K 5
5 4 3 2
9 8 6 3 2
10 8
D 10 4 3 9 8 6
8 K 9 7 6
ingen Kn 7 5 4
K D Kn 9 7 5 4 2 E 3
E Kn 7 2
E D Kn 10
E K D 10
6

Ved det ene bordet ble kontrakten 4 kløver doblet med en bet og 200 til N-S. Ved det andre bordet satt Liv Syd, og meldingene gikk:

N               Ø               S                V

pass         pass          1 ru           4 kl

pass         pass          dobl           redobl

4 ru          pass          4 hj            pass rundt

Kløver konge ble stukket over med esset, og en ruter ble returnert til esset og stjeling. Liv stjal kløverreturen, spilte spar til kongen og hjerter til tieren avslørte sitsen. Nå fulgte spar ess, spar til stjeling og ruter til tieren. Etter resten av ruterne så det slik ut:

ingen
5 4
9
ingen
D ingen
ingen K 9 7
ingen ingen
Kn 9 ingen
Kn
E D
ingen
ingen

Spar til stjeling og overstjeling, men så måtte Øst avslutte med å spille trumf opp i saksen.

Kategorier