Knut Kjærnsrød

1 5 6 7

I spill 9 fra tirsdagsturneringen på BBO arrangert av Larvik BK, sikret Per Bryde Sundseth oss en delt topp med en omsorgsfull spilleføring:

N/Ø-V Kn 5 2
D 5 4 3
10 9 8 6
K 5
E K 8 7 4 D 10 3
10 7 E Kn 9 6
Kn 2 E D 5 3
E 9 7 6 8 4
9 6
K 8 2
K 7 4
D Kn 10 3 2

Meldingene gikk:

N                    Ø                      S                      V

pass              1 ru                 2 kl                   2 sp

pass              4 sp                pass rundt

Kløver konge ut fikk beholde stikket, og neste kløver til tieren ble tatt med esset. Hjerter ti ble dekket med  dame og ess, og hjerter knekt gikk til kongen. Trumf seks i retur til knekt og dame, og på hjerter ni forsvant ruter to. Hjerter seks dekket Syd med spar ni, og Per tok med kongen. Kløver fra hånden gjorde Nord så godt hun kunne med å trumfe med femmeren, damen i bordet. Ruter ess og ruter til stjeling, og på den fjerde kløveren hadde ikke NOrd høy nok trumf til å nå over bordet, så treeren tok stikket, og da var det bare høye trumf igjen på hånden. Kun en spillefører til hadde klart det samme, tre hadde til og med gått bet i 4 spar.

Stor takk til Larvik BK som tok initiativet til å arrangere en klubbkveld på nettet i disse Corona-tider. Nøtterøy var godt representert i debuten, og vi klarte til slutt å jobbe oss opp til topplass Ø-V.  Dette spillet bidro virksomt til seieren, men må nok kategoriseres under rubrikken: » De dummeste bøndene…….»

Ø/Ø-V E 6 3
E K Kn 5
E 9 8 7 6
Kn
K D 9 7 5 2 Kn 10 8
D 8 7 6 2 3
10 K D
E K D 9 8 7 6 5
3
10 9 4
Kn 5 4 3 2
10 4 3 2

Meldingene gikk på følgende noe merkelige måte:

Ø           S            V            N

1 kl      pass       1 sp       dobl

2 kl      pass      2 hj       pass

3 kl      pass      rundt

Du kan jo lure på hvorfor jeg i alle verden ikke støttet farge som var på minst fem kort, men saken er at jeg av en eller annen grunn fikk det for meg at det var motparten som hadde meldt spar! 3 kløver gikk hjem akkurat, og skaffet oss + 9 av 12 mulige. Selv om jeg hadde gått en bet, ville det blitt + 5 på spillet. Jeg får få lov å legge til at jeg sov ikke like mye på alle spillene.

Etter sterk anbefaling fra Norsk Bridgeforbund( se brev på annet sted på siden) tar Nøtterøy BK pause i sine bridgearrangementer, i første omgang til og med påskeuka. Det gjelder både kurs og spillekvelder. Ikke gjennomførte kurskvelder vil deltakerne få tilbud om senere. Det betyr at årsmøtet og klubbmesterskapet også utsettes.

Larvik BK vil gjøre et forsøk på å arrangere klubbkvelder på BBO, og vi vil delta hvis vi kan få det til.

Vi vil sørge for å holde medlemmene våre kontinuerlig oppdatert på utviklingen.

 

Knut Kjærnsrød

leder

På forrige ukes klubbkveld var Jon Stensvold helt alene om å få hjem denne slemmen:

N/Alle 10 9 6 5 3
K D
K 7 3
E D 4
Kn 8 7 2 4
Kn 8 5 2 10 9 7 3
10 9 D 8 6 4
9 6 2 K Kn 8 3
E K D
E 6 4
E Kn 5 2
10 8 5

Han åpnet som NOrd med 1 spar og ble etterhvert plassert i 6 av den sorten. Utspillet var hjerter ti til kongen, og to runder spar avslørte at Vest skulle ha et trumfstikk. Hjerter til damen, så fikk Vest for sin spar knekt. Kløver tilbake stakk Trond med esset, og siden han måtte ha ruter dame i saks, spilte han liten til knekten. Hjerter ess med kløveravkast og ruter til kongen. på den siste trumfen ble Øst skvist i minor, og 12 stikk ga maksimale + 10 i protokollen.

3. divisjon ble ferdigspilt sist helg, og etter at de ni kampene var over, sto laget vårt på topp og rykker opp til 2. divisjon igjen.

Dermed blir det spilling på Lillehammer i månedsskiftet oktober/november.

Stor takk til lagkameratene våre, Jon Stensvold og Trond Løfqvist som hadde en meget god week end og scoret 0.85 på Butler, blant de aller høyeste. Stor takk også til Christer Heitun som bidro meget positivt den første helgen!

1 5 6 7
Kategorier