Spill

Interessante spill

I alle fall hvis du får stikk for 6 av dem

Dette spillet er fra klubbkvelden i går, hvor Kåre Wahlqvist tryllet hjem 10 stikk i 3 spar.

Meldingene gikk:

Når makker ikke kan fremvise kløverhold etter spørsmålet i 3 kløver, velger jeg å legge kontrakten i spar, da det gir flere poeng enn ruter-kontrakt.  Jeg tror at makker har 4-4-3-2 e.l.

Nord spiller ut kløver ess, og vrir så til spar.  Den stikkes i bordet som vinner, så følger E-K i ruter (kløveravkast hos spillefører), hjerter til damen, hjerter ess, og hjerter til stjeling med spar 8 (nord kaster en kløver).

Så følger ruter til stjeling, ny hjerter til stjeling, så ruter som syd stjeler, og Kåre kaster sin siste kløver.

Kløver knekt kommer fra syd, og nå kan Kåre enten stjele med spar 10 (han vet at nord har en kløver til), eller kaste hjerter 8 slik at nord må stikke for å spille opp til spilleførers E-10 i trumf.

Uansett, 10 stikk og ren topp.

Kategorier